Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Aprilski ispitni rok školske 2016/2017. godine

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА    теорија  28.03. у 10:00   (у школи)

1.Рожајац Азра

2.Љујић Маријана

3.Пушоња Кристина

4.Васиљевић Мирјана

5.Рајковић Биљана

 1. Остовић Катарина

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА    теорија  30.03. у 11:00   (у школи)

 1. Друловић Олгица

2.Кнежевић Јована

3.Минић Маријана

 1. Лончаревић Јана
 2. Вуковић Зорица
 3. Јашић Никола

 

ПАТОЛОГИЈА    теорија  30.03. у  09:00   (у школи)

 1. Јашић Никола
 2. Пушоња Кристина
 3. Кахровић Мајла
 4. Вујовић Филип

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА     теорија  30.03. у  09:00     (у школи)

 1. Љујић Маријана

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ      теорија  31.03. у  12:00 (у школи)

 1. Јашић Никола
 2. Аљовић Асмир
 3. Васиљевић Мирјана

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ    теорија  31.03. у  12:00

1.Кучевић Шеила                                                                                     (у школи)

 1. Јашић Никола
 2. Секулић Сања
 3. Васиљевић Мирјана
 4. Кахровић Мајла
 5. Друловић Олгица
 6. Кнежевић Јована
 7. Рајковић Биљана
 8. Вуковић Зорица

10.Благојевић Милица

 

ФАРМАКОЛОГИЈА        теорија  05.04. у  11:00.  (у школи)

 1. Рајковић Биљана
 2. Јашић Никола

3.Аљовић Асмир

 1. Бујишић Слободан
 2. Хурић Индира
 3. Благојевић Невена
 4. Секулић Сања
 5. Васиљевић Мирјана
 6. Гојачанин Љиљана
 7. Вујовић Филип
 8. Вуковић Зорица
 9. Јагодић Предраг
 10. Тодоровић Милица
 11. Миљковић Миленија

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3     теорија  04.04. (у школи)  термин накнадно

 1. Вујовић Филип
 2. Марић Милица
 3. Томашевић Ана

 

ПСИХОЛОГИЈА        теорија  28.03. у 13:30    (у школи)

 1. Јашић Никола
 2. Рајак Марија

 

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА       теорија  28.03. у 13:30     (у школи)

1.Дидановић Љубинка

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА    теорија  28.03. у 13:30     (у школи)

 1. Рожајац Азра
 2. Аљовић Асмир
 3. Минић Маријана
 4. Марић Мили
 5. Ђоковић Јасмина

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК           писмени 27.03.  12.45  (у школи)

 1. Рожајац Азра теорија 31.03. у  12:00 (у школи)
 2. Посркача Ивана

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО         27.03. у  13:00     (у школи)

1.Гордић Тамара

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА      теорија  27.03. у  10:30 (у школи)

 1. Рожајац Азра
 2. Мрдак Војимирка

 

ФИЛОЗОФИЈА       теорија  27.03. у  10:30 (у школи)

1.Јагодић Предраг

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА     теорија  30.03. у  13:30 (у школи)

 1. Рожајац Азра
 2. Васиљевић Мирјана
 3. Друловић Олгица
 4. Минић Маријана
 5. Вуковић Зорица
 6. Рајак Марија

 

ТОКСИКОЛОГИЈА             теорија  11.03. у  14:00 (у школи)

1.Предраг Лекић

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2        11.04. у  16:00 (у школи)

1.Маријана Љујић

2.Предраг Лекић

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 3        11.04. у  16:00 (у школи)

1.Предраг Лекић

 1. Марија Ђокић

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4      11.04. у  16:00 (у школи)

1.Јагодић Предраг

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА         11.04. у  16:00 (у школи)

1.Јагодић Предраг

2.Тодоровић Милица

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ   2     11.04. у  16:00 (у школи)

1.Љујић Маријана

 1. Кнежевић Јована

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ          11.04. у  16:00(у школи)

1.Љујић Маријана  

        

ФАРМАЦЕУТСКО ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

 1. Остовић Катарина

 

МАТЕМАТИКА                писмени 30.03. у 07:30 (у школи)

1 .Јагодић Предраг               теорија  03.04. у  11:00 (у школи)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ     писмени  28.03.  13:30  (у школи)

 1. Тодоровић Милица теорија  03.04. у  13:30 (у школи)

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК             писмени  06.04.  12:00  (у школи)

 1. Тодоровић Милица теорија  07.04. у  14:30 (у школи)

 

КУЛТУРА ТЕЛА(изборни предмет)          27.03. у  14:30 (у школи)

 1. Мустајбеговић Дино

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ              27.03. у  14:30 (у школи)

1.Тодоровић Милица

 

МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА  (изборни предмет)      теорија  27.03. у  13:00

 1. Мустајбеговић Дино (у школи)

 

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА         11.04. у  14:00 (у школи)

1.Пјевић Ирена                                                                                 

 1. Дидановић Љубинка
 2. Милић Зорица

 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3                         практични   03.04. у  08:00

                                                                              (Предшколска  установа „Невен“

1.Пјевић Ирена                                                       

 1. Дидановић Љубинка теорија     05.04.  у  11:15
 2. Милић Зорица (у школи)

 

ПРВА ПОМОЋ 4      практични и теорија    27.03. у 12:00 (у школи)

 1.Милић Зорица

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1          практични и теорија 

 1. Лончаревић Јана          27.03. у 12:00 (у школи)                                                        

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2          практични и теорија 

                                                                                               27.03. у 12:00 (у школи)                                                        

 1. Марковић Жељка

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1          практични и теорија   27.03. у  12:00 (у школи)                                                     

 1. Јашић Никола

                                                                                                                

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2            практични и теорија   27.03. у 12:00 (у школи)                                                                                 

1.Рајковић Биљана

2.Кучевић Шеила

3.Рожајац Азра

4.Хурић Индира

 1. Аљовић Асмир

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2            практични и теорија   28.03. у 10:15 (у школи) 

1.Радава Недић

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2            практични и теорија   28.03. у 10:30 (у школи) 

 1. Марић Милица

2.Пушоња Кристина

 1. Кахровић Мајла

4.Вујовић Филип

5.Вуковић Зорица

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3        практични 30.03. у  07:00 ( у болници)

1.Кучевић Шеила                         теорија   10.04. у  10:15 (у школи)

 1. Бујишић Слободан
 2. Мустајбеговић Дино
 3. Благојевић Невена
 4. Васиљевић Мирјана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3     практични 31.03. у  07:00 ( у болници)

 1. Гојачанон Љиљана теорија 10.04. у  10:15 (у школи)
 2. Тахировић Зерина
 3. Вујовић Филип
 4. Вуковић Зорица
 5. Матовић Софија

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4     практични 03.04.  у  07:00( у болници)

1.Гордић Тамара                      теорија   10.04.  у  10:15 (у школи)

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА        практични и теорија

 1.Шушњар Николина                                                                    03.04. у 10:00

КИНЕЗИОЛОГИЈА          практични и теорија   05.04. у 10:30

1.Лелек Марина    

НЕУРОЛОГИЈА 3        теорија  28.03. у  14:00 (у школи)

1.Гордић Тамара

 1. Хурић Индира
 2. Бујишић Слободан
 3. Мустајбеговић Дино
 4. Благојевић Невена
 5. Гојачанин Љиљана
 6. Тахировић Зерина

ПСИХИЈАТРИЈА 4            теорија  28.03. у  14:00 (у школи)

1.Мустајбеговић Дино

 1. Крсмановић Сандра
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Тахировић Зерина
 4. Гордић Тамара

  

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА 3       практични    27.03. у 08:00(у болници)

1.Томашевић Ана                            теорија         28.03. у  14:00 (у школи)

2.Чоловић Татјана

ИНФЕКТОЛОГИЈА 3       теорија  30.03. у  14:30 (у школи)

 1. Хурић Индира
 2. Бујишић Слободан
 3. Благојевић Невена
 4. Гојачанин Љиљана
 5. Мрдак Војимирка

ХИРУРГИЈА 3      теорија  04.04. у  14:30 (у школи)

1.Секулић Сања

 1. Васиљевић Мирјана
 2. Вујовић Филип
 3. Марић Милица
 4. Мрдак Војимирка
 5. Матовић Софија

 

ХИРУРГИЈА 4     теорија  06.04. у  14:15 (у школи)

1.Аљовић Асмир

 1. Мустајбеговић Дино
 2. Панић Бранислава
 3. Гојачанин Љиљана
 4. Тахировић Зерина

ХИРУРГИЈА 3(по старом)          практични 31.03. у  08:00(у болници)

                                                         теорија  06.04. у  14:15 (у школи)

 1. Чоловић Татјана
 2. Миљковић Миленија

 

ХИРУРГИЈА  4 (по старом)          практични 31.03. у  08:00(у болници)

1.Нешковић Јелена                               теорија  06.04. у  14:15 (у школи)

 1. Јевђовић Вукашин

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3             теорија  28.03. у  15:15 (у школи)

1.Кучевић Шеила

 1. Благојевић Невена
 2. Секулић Сања
 3. Вујовић Филип
 4. Марић Милица
 5. Мрдак Војимирка

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4           теорија  28.03. у  15:15 (у школи)

1.Мустајбеговић Дино

 1. Крсмановић Сандра
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Тахировић Зерина
 4. Матовић Софија

 

ПСИХИЈАТРИЈА 4               теорија  28.03. у  14:00 (у школи)

1.Мустајбеговић Дино

 1. Крсмановић Сандра
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Тахировић Зерина
 4. Гордић Тамара

 

ПЕДИЈАТРИЈА 4         теорија  03.04. у  14:30.  (у школи)

1.Мустајбеговић Дино

 1. Крсмановић Сандра
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Тахировић Зерина
 4. Гордић Тамара

 

ПЕДИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ 4          практични 29.03. у  07:30 (у болници)

 1. Петровић(Нешевић) Јелена теорија 03.04. у  14:30  (у школи)

 

ПЕДИЈАТРИЈА 3         (васпитач)                практични 29.03. у  07:30(у болници)

 1. Благојевић Милица теорија  29.03. у  09:00 (у болници)

 

ПЕДИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ 4( васпитачи)  практични 29.03. у  07:30(у болници)

1.Дидановић Љубинка                                               теорија      29.03. у  09:00(у болници)

 1. Милић Зорица
 2. Душица Кнежевић

 

ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА        практични и теорија

 1.Ђоковић Јасмина                                       30.03. у  09:30  (у школи)

 1. Тодоровић Невена

 

ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА              практични и теорија

 1.Ђоковић Јасмина                              30.03. у  09:30  (у школи)

 1. Тодоровић Невена

 

БОЛЕСТИ ЗУБА 3                        практични и теорија

 1.Ђоковић Јасмина                         30.03. у  09:30  (у школи)

 1. Тодоровић Невена

 

 ФИЗИКА               теорија  04.04.у 14.30 (у школи)

 1. Јагодић Предраг
 2. Тодоровић Милица

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА    04.04. у 11:00 (у школи)

1.Остовић Катарина

 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja