Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Junski ispitni rok školske 2016/2017. godine

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.Васиљевић Мирјана

 1. Лончаревић Јана
 2. Рожајац Азра
 3. Остовић Катарина
 4. Пушоња Кристина
 5. Кучевић Шеила
 6. Друловић Олгица
 7. Шушњар Николина
 8. Рајак Марија

10.Јашић Никола

 

ПАТОЛОГИЈА

1.Вујовић Филип

 1. Марковић Жељка
 2. Кучевић Шеила

 

МИКРОБИОЛОГИЈА

1.Аљовић Асмир

2.Хурић Индира

 1. Кучевић Шеила
 2. Остовић Катарина
 3. Зрњевић Невена

 

ФАРМАКОЛОГИЈА

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Јагодић Предраг
 3. Миљковић Миленија
 4. Гојачанин Љиљана
 5. Кахровић Мајла
 6. Јашић Никола
 7. Рајак Марија
 8. Рајковић Биљана
 9. Ћуковић Јовица

 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

1.Ђоковић Јасмина

 1. Тодоровић Невена

 

 

ХИГИЈЕНА  СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

1.Марковић  Жељка

 1. Кучевић Шеила
 2. Кахровић Мајла
 3. Шушњар Николина

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Секулић Сања
 3. Недић Радава
 4. Рајковић Биљана
 5. Зрњевић Невена
 6. Недић Радава

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 4

1.Петровић Јелена

 

ПРВА ПОМОЋ

1.Друловић Олгица

 1. Јашић Никола
 2. Недић Радава
 3. Мрдак Војимирка

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

1.Ранђеловић Анђелија

 1. Јашић Никола

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  2

1.Аљовић Асмир

 1. Кучевић Шеила
 2. Пушоња Кристина
 3. Кахровић Мајла
 4. Рајак Марија

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3

1.Васињевић Мирјана

 1. ВујовићФилип
 2. Благојевић Невена
 3. Гојачанин Љиљана
 4. Кучевић Шеила
 5. Крсмановић Сандра
 6. Мустајбеговић Дино

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4

1.Гојачанин Љиљана

 1. Мустајбеговић Дино
 2. Гордић Тамара

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 3

1.Ћирковић Катарина

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 4

1.Ћирковић Катарина

 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 4

1.Дидановић Љубинка

 

ПЕДИЈАТРИЈА

1.Благојевић Невена

 1. Секулић Сања
 2. Крсмановић Сандра
 3. Гордић Тамара

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3

1.Ћирковић Катарина

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4

1.Ћирковић Катарина

2.Дидановић Љубинка

 

НЕУРОЛОГИЈА

1.Вујовић Филип

 1. Гојачанин Љиљана
 2. Зрњевић Невена
 3. Недић Радава
 4. Мрдак Војимирка
 5. Мустајбеговић Дино
 6. Рајковић Биљана
 7. Крсмановић Сандра
 8. ГордићТамара

 

 

ПСИХИЈАТРИЈА

1.Благојевић Невена

 1. Крсмановић Сандра
 2. Мустајбеговић Дино
 3. Гордић Тамара

 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

1.Миљковић Миленија

 

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

1.Ћирковић Катарина

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Хурић Индира
 3. Секулић Сања
 4. Зрњевић Невена
 5. Недић Радава
 6. Рајковић Биљана

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип

3.Кучевић Шејла

4.Недић Радава

5.Рајковић Биљана

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4

1.Благојевић Невена

 1. Хурић Индира
 2. Секулић Сања
 3. Панић Бранислава
 4. Гојачанин Љиљана
 5. Мрдак Војимирка
 6. Крсмановић Сандра

 

ХИРУРГИЈА 3

1.Мињковић Миленија

 1. Недић Радава
 2. Мрдак Војимирка
 3. Рајковић Биљана

 

ХИРУРГИЈА 4

1.Благојевић Невена

 1. Крсмановић Сандра

 

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 4

1.Петровић Јелена

 

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

1.Ћирковић Катарина

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА

1.Лелек Марина

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4

1.Лелек Марина

 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

1.Ђоковић Јасмина

 1. ТодоровићНевена

 

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

1.Ђоковић Јасмина

 1. ТодоровићНевена

 

БОЛЕСТИ ЗУБА 2

1.Ранђеловић Анђелија

 

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ

1.Ранђеловић Анђелија

 

УВОД У КОЗМЕТОЛОГИЈУ

1.Тодоровић Милица

 1. Јагодић Предраг

 

 САНИТАРНА ХЕМИЈА

1.Тодоровић Милица

 1. Јагодић Предраг

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2

1.Остовић Катарина

 1. Љујић Маријана

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4

1.Тодоровић Милица

 1. Јагодић Предраг
 2. Ђокић Марија

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА 4

1.Тодоровић Милица

 1. Јагодић Предраг

 

ФАРМАЦЕУТСКО ТЕХНОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ И ПОСТУПЦИ

1.Остовић Катарина

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.Остовић Катарина

 1. Љујић Маријана

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

1.Минић Маријана

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

1.Ћирковић Катарина

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

1.Остовић Катарина

2.Љујић Маријана

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

1.Минић Маријана

2.Рајак Марија

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

1.Аљовић Асмир

2.Кахровић Мајла

ФИЛОЗОФИЈА

1.Тодоровић Милица

УСТАВ  И  ПРАВА ГРАЂАНА

1.Тодоровић Милица

ВЕРОНАУКА

1.Тодоровић Милица

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.Аљовић Асмир

2.Рожајац Азра

3.Ћуковић Јовица

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.Тодоровић Милица

МАТЕМАТИКА

1.Тодоровић Милица

ФИЗИКА

1.Тодоровић Милица

2.Јагодић Предраг

 1. Ранђеловић Aнђелија

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1.Гојачанин Љиљана

2.Недић Радава

3.Мрдак Војимирка

 1. Мустајбеговић Дино

5.Тахировић Зерина

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja