Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Termini ispita za avgustovski ispitni rok školske 2016/2017. godine

 

Анатомија и физиологија    теорија 24.08. у 8:00 ( у школи)

 1. Кнежевић Јована
 2. Кучевић Шеила
 3. Васиљевић Мирјана
 4. Вуковић Зорица
 5. Рајак Марија

 

Фармакологија        теорија 24.08. у 11:00 ( у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Рајковић Биљана
 3. Кучевић Шеила
 4. Васиљевић Мирјана
 5. Миљковић Миленија
 6. Јагодић Предраг(фармацеут)
 7. Вуковић Зорица
 8. Рајак Марија
 9. Рожајац Азра

 

Патофизиологија    теорија 24.08. у 11:00 ( у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Љујић Маријана
 3. Шушњар Николина
 4. Марковић Жељка

 

 

Хигијена са здравственим васпитањем      теорија 21.08. у 11:00ч  ( у школи)

 1. Кучевић Шеила
 2. Шушњар Николина

 

Микробиологија са епидемиологијом       теорија 21.08. у 11:00ч  ( у школи)

 1. Васиљевић Мирјана
 2. Друловић Олгица
 3. Љујић Маријана
 4. Зрњевић Невена
 5. Томашевић Невена

 


Кинезитерапија                практични  21.08. у 10:00ч ( у школи)


 1. Лелек Марина теорија 21.08. у 11:00 ч ( у школи)

 

Здравствена психологија   теорија  24.08. у 08:30ч (у школи)

 1. Кахровић Мајла
 2. Недић Радава

 

Медицинска биохемија    теорија 24.08. у 10:00 ч ( у школи)

 1. Кахровић Мајла
 2. Кучевић Шеила
 3. Друловић Олгица
 4. Вуковић Зорица
 5. Рајак Марија

 

 

Филозофија                 теорија 22.08. у 10:00 ч ( у школи)

 1. Тодоровић Милица

 

Медицинска етика          теорија 22.08. у 10:00ч ( у школи)

 1. Недић Радава

 

Устав и права грађана         теорија 28.08. у 10:00 ч ( у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена

 

Физика               теорија  21.08. у 09:30 ( у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена
 3. Јагодић Предраг

 

Аналитичка хемија         теорија 24.08. у 10:00ч (у школи)

 1. Љујић Маријана

 

Санитарна хемија         теорија 24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена

 

Организација фармацеутске делатности    теорија 24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Кнежевић Јована

 

Фармацеутска хемија 3            теорија  24.08. у 11:00ч (у школи)

1.Ђокић Марија

 

Фармацеутска хемија 4           теорија  24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Касум Јелена

 

Фармацеутска технологија 3      теорија   24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Љујић Маријана

 

Фармацеутска технологија 4            теорија  24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена

 

Фармакогнозија 3          теорија 24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Љујић Маријана

 

Фармакогнозија 4         теорија   24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена

 

Увод у козметологију         теорија  24.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Тодоровић Милица
 2. Касум Јелена

 

 

Здравствена нега 2     практични и теорија    21.08. у 08:00ч (у школи)

1.Кахровић Мајла

2.Вуковић Зорица

 1. Рајак Марија

 

Здравствена нега 3           практични 21.08. у 8:00ч (у болници)

 1. Вујовић Филип теорија 21.08. у 12:00ч ( у школи)
 2. Рајковић Биљана
 3. Васиљевић Мирјана
 4. Мустајбеговић Дино
 5. Гојачанин Љиљана
 6. Благојевић Невена
 7. Тахировић Зерина
 8. Недић Радава

 

Здравствена нега 4                практични 22.08. у 8:00ч (у болници)

 1. Мустајбеговић Дино теорија 22.08. у 11:00ч ( у школи)
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Благојевић Невена
 4. Гордић Тамара
 5. Тахировић Зерина

 

Прва помоћ          практични и теорија 21.08. у 08:00 ч ( у школи)

 1. Марковић Жељка

 

 

Хирургија са негом 3          практични 22.08. у 08:00ч (у болници)

 1. Миљковић Миленија теорија 22.08. у 15:00 ч ( у школи)

 

 

Хирургија 4            теорија 22.08. у 15:00 ч ( у школи)

 1. Крсмановић Сандра
 2. Благојевић Невена
 3. Недић Радава
 4. Секулић Сања
 5. Мрдак Војимирка

 

Педијатрија са негом 3(васпитач)       практични 21.08.у 8.00 (у болници)

 1.Пјевић Ирена                                        теорија  21.8. у 8.30 (у болници)

 

Педијатрија 4     теорија 23.08. у 15:15 ч ( у школи)

 1. Гордић Тамара
 2. Недић Радава
 3. Панић Бранислава
 4. Мрдак Војимирка

 

Педијатрија са негом 4                 практични 21.08.у 8.00 (у болници)

 1. Николић Душан теорија 23.08. у 15:15 ч ( у школи)
 2. Петровић Јелена

 

Гинекологија са негом        практични 21.08. у 08:00 ( у болници)

 1. Томашевић Ана теорија 21.08. у 15:00 ч ( у школи)
 2. Николић Душан

 

Гинекологија                теорија 21.08. у 15:00 ч ( у школи)

 1. Вујовић Филип

2.Васиљевић Мирјана

 1. Зрњевић Невена

 

Инфективне болести са негом       практични 22.08. у 08:00ч (у болници)

1.Чоловић Татјана                              теорија 25.08. у 14:00 ч ( у школи)

 1. Томашевић Невена

 

 Инфективне болести        теорија 25.08. у 14:00 ч ( у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Рајковић Биљана

 

Интерне болести са негом 3                 практични 22.08. у 08:00ч ( у болници)

 1. Чоловић Татјана теорија 23.08. у 17:00 ч ( у школи)                     

                                

                    

Интерне болести 3                теорија 23.08. у 17:00 ч ( у школи)

 1. Кахровић Мајла

 

Интерне болести са негом 4             практични 22.08. у 08:00ч ( у болници)

1.Петровић  Јелена                             теорија 23.08. у 17:00 ч ( у школи)                     

 

Интерне болести 4                 теорија 23.08. у 17:00 ч ( у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Рајковић Биљана
 3. Недић Радава

 

 Неурологија                      теорија   24.08. у 13:30ч ( у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Рајковић Биљана
 3. Гордић Тамара
 4. Секулић Сања
 5. Мрдак Војимирка

 

Неуропсихијатрија са негом       практични 22.08. у 08:00ч( у болници)

 1. Томашевић Ана теорија  24.08. у 13:30ч ( у школи)
 2. Томашевић Невена

 

Психијатрија       теорија 23.08. у 09:00 ч ( у школи)

 1. Благојевић Невена
 2. Гордић Тамара
 3. Недић Радава
 4. Секулић Сања
 5. Мрдак Војимирка

 

Предузетништво           теорија 21.08. у 10:00ч ( у школи)

 1. Вујовић Филип  (радове послати наставницима  до 19.08.!) 
 2. Рајковић Биљана
 3. Васиљевић Мирјана
 4. Крсмановић Сандра
 5. Благојевић Невена
 6. Секулић Сања
 7. Ђоковић Јасмина
 8. Тодоровић Невена

 

Српски језик и књижевност 4      писмени 21.08. у 10:15ч (у школи)

 1. Касум Јелена теорија 22.08. у 10:00ч ( у школи)

 

Физичко васпитање     практични  и теорија  21.08. у 11:00ч (у школи)

 1. Касум Јелена

 

Латински језик       писмени 24.08. у 10:00ч (у школи)

1.Рожајац Азра          теорија   25. 08. у 10:00ч (у школи)

 

Стоматолошка протетика       практични и теорија 24.08. у 07:30ч( у школи)

1.Хаџић Иван

 

Дечја стоматологија    практични и теорија 24.08. у 07:30ч( у школи)

 1. Хаџић Иван

 

Ортопедија вилица         практични и теорија 24.08. у 07:30ч( у школи)

 1. Ђоковић Јасмина
 2. Тодоровић Невена

 

Пародонтологија и орална медицина         практични и теорија 24.08. у 07:30ч( у школи)

 1. Хаџић Иван
 2. Ђоковић Јасмина
 3. Тодоровић Невена

 

 

 

Матура

 

Медицинска сестра - техничар

 1. Мустајбеговић Дино
 2. Гојачанин Љиљана
 3. Благојевић Невена

 

Фармацеутски техничар

 1. Тодоровић Милица
 2. Јагодић Предраг

 

Медицинска сестра техничар- стари програм

 1. Николић Данијела инфективне матура 25.08. у 14:00

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja