Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Januarski ispitni rok školske 2017/2018. godine (spisak sa terminima)

 

ПРВИ РАЗРЕД

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК                    писмени  15.01. у 11:50 (у школи)

1.Лакетић Невена                   теорија 17.01. у 09:20 (у школи)

2.Кахровић Мајла

3.Николић Ана

 1. Халиловић Алдина

5.Радојичић Радина

6.Радељић Јелена

 1. Аљовић Асмир

8.Ћирјанић Славица

9.Ковачевић Марија

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА     теорија 10.01. у 13:30( у школи)

1.Лакетић Невена

2.Крстић Снежана

3.Николић Ана

4.Ерак Ирма

5.Цицовић Јелена

6.Друловић Олгица

 1. Јокић Раде
 2. Никитовић Љубица

9.Шушњар Николина

10.Марковић Жељка

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА     теорија 11.01. у 12:00( у школи)

 1. Радељић Јелена

2.Кахровић Ајла

3.Ћирјанић Славица

4.Ранитовић Валентина

5.Симић Андријана

6.Николић Бојана

7.Ковачевић Марија

8.Лукешевић Јелена

9.Кучевић Шеила

10.Вуковић Зорица

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1      теорија 15.01. у 10:30 ( у школи)

1.Шапоњић Анђела

 1. Цицовић Јелена

3.Кахровић Ајла

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1      теорија 15.01. у 10:15( у школи)

 1. Ћирјанић Славица

2.Ранитовић Валентина

3.Ковачевић Марија

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА    теорија 15.01. у 10:15( у школи)

1.Лукешевић Јелена

 1. Миловић Мирјана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  практични и теорија 10.01. у 14:00 ( у школи)

1.Никитовић Љубица                                         

2.Симић Андријана

 

ПРВА ПОМОЋ              практични и теорија     16.01. у 09:15 ( у школи)

1.Никитовић Љубица

2.Симић Андријана

3.Николић Бојана

 

ФИЗИКА     теорија  24.01. у 12:00 ( у школи)

1.Субашић Никола

 

ХЕМИЈА 1   теорија  16.01.у 11:00( у школи)

1.Јокић Раде

 

ДРУГИ РАЗРЕД

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2      теорија 15.01. у 10:30( у школи)

1.Халиловић Алдина

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА     теорија 18.01. у 13:30 ( у школи)

1.Љујић Маријана

2.Орашанин Андријана

3.Јанковић Милица

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА   теорија 15.01. у 12:00 ( у школи)

1.Благојевић Милица

2.Друловић Олгица

3.Кучевић Шеила

 

ПАТОЛОГИЈА   теорија  16.01.у 11:00 ( у школи)

1.Орашанин Андријана

2.Халиловић Алдина

3.Мосуровић Јована

4.Ранђеловић Анђелија

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА  теорија  16.01.у 11:00 ( у школи)

1.Љујић Маријана

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ    теорија 18.01. у 13:45  ( у школи)

1.Љујић Маријана

2.Вранић Славица

 1. Марковић Жељка

 

ФАРМАКОЛОГИЈА    теорија 16.01.у 11:00 ( у школи)

1.Касум Јелена

 1. Вујовић Филип

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА  практични и теорија 16.01.у 11 ( у школи)

1.Љујић Маријана

2.Арсовић Младен

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА    теорија  10.01.у 16:00 ( у школи)

1.Субашић Никола

2.Халиловић Алдина

3.Плескоњић Тамара

 1. Аљовић Асмир

 

МАСАЖА     практични и теорија  22.01. у 10:00 ( у школи)

1.Ерак Ирма

2.Ана Николић

3.Никитовић Љубица

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ   теорија  16.01.у 13:00 ( у школи)

1.Лакетић Невена

2.Ерак Ирма

 1. Вранић Славица

4.Цицовић Јелена

 1. Радељић Јелена

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА  практични и теорија  15.01. у 14:00 ( у школи)

1.Орашанин Андријана

2.Арсовић Младен

3.Крстић Снежана

 1. Мосуровић Јована

5.Јанковић Милица

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ  практични и теорија  22.01. у 14:00( у школи)

 1.Орашанин Андријана

2.Арсовић Младен

3.Крстић Снежана

 1. Лакетић Невена

5.Радељић Јелена

6.Јанковић Милица

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ   теорија 15.01. у 14:00 ( у школи)

1.Орашанин Андријана

2.Арсовић Младен

3.Радељић Јелена

4.Јанковић Милица

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА   теорија 22.01. у 11:00 ( у школи)

1.Обућина Славица

2.Вранић Славица

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА     практични  15.01. у 08:30 ( у школи)

1.Обућина Славица        теорија  15.01. у 11:00 ( у школи)

2.Вранић Славица

 

ХЕМИЈА 2       теорија  23.01. у 11:00 ( у школи)

1.Јокић Раде

ИСТОРИЈА      теорија 25.01. у 15:20 ( у школи)

1.Бошковић Анђела

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА   практични и теорија  15.01. у 14:00 ( у школи)

1.Љујић Маријана

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА           практични и теорија 

  1.Јанковић Милица                                                                          22.01. у 14:00 ( у школи)

 

БОЛЕСТИ ЗУБА         практични и теорија   12.01. у 11 ( у школи)

1.Ранђеловић Анђелија

 

ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА     практични и теорија  12.01. у 11 ( у школи)

1.Ранђеловић Анђелија

 

ТОТАЛНА ПРОТЕЗА           практични 26.01. у 12:30 ( у школи)

1.Обућина Славица           теорија  26.01. у 14:30 ( у школи)

2.Вранић Славица

 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3        практични 10.01. у 7:00 (у болници)

1.Миљковић Миленија                              теорија    25.01. у 14:30 ( у школи)

2.Чоловић Тамара

 

НЕУРОЛОГИЈА         теорија    25.01. у 14:30 ( у школи)

1.Прото-Депта Жана     

2.Вујовић Филип

3.Гордић Тамара

4.Мрдак Војимирка

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3      практични  15.01. у 7:00  ( у болници)

1.Чоловић Татјана                             теорија   17.01. у 15:15 ( у школи)

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА     теорија   17.01. у 15:15 ( у школи)

1.Вујовић Филип

 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО   теорија  22.01. у 14:30 (у школи)

1.Прото-Депта Жана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3    практични  17.01. у 7:00  (у болници)

1.Прото-Депта Жана       теорија 17.01. у 09:30 (у школи)

 

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 3         практични  11.01. у 7:30 ( у болници)

1.Миљковић Миленија          теорија 24.01. у 14:00 (у школи)

 

ХИРУРГИЈА 3      теорија  24.01. у 14:00 (у школи)

1.Плескоњић Тамара

2.Пауновић Милица

3.Николић-Баришић Данијела

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3     теорија  18.01. у 13:45 (у школи)

1.Пауновић Милица

2.Николи- Баришић Данијела

3.Аљовић Асмир

 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3   практични  22.01. у 8:00 (пред. установа ,,Невен,,)

1.Марковић Жељка                   теорија   23.01. у 14:00( у школи)

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3     теорија  19.01. у 13:45 (у школи)

1.Марковић Жељка

 

БИОЛОГИЈА(одабране теме)   теорија 18.01. у 13:45 (у школи)

1.Кахровић Мајла

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4       практични  23.01. у 7:00 ( у болници)

1.Вујовић Филип                 теорија 23.01. у 12:00 (у школи)

2.Недић Радава

 

ПЕДИЈАТРИЈА        теорија 22.01. у 11:00 (у школи)

1.Мрдак Војимирка

2.Вујовић Филип

 

ПСИХИЈАТРИЈА     теорија 16.01. у 12:00 (у школи)

1.Рајковић Биљана

2.Панић Бранислава

3.Вујовић Филип

4.Мрдак Војимирка

 

ХИРУРГИЈА 4      теорија  24.01. у 14:00 (у школи)

1.Рајковић Биљана

2.Вујовић Филип

 

ИНТЕРНА МАДИЦИНА СА НЕГОМ 4    практични  17.01. у 7:00 ( у болници)

1.Чоловић Татјана                                    теорија 18.01. у 13:45 (у школи)

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4         теорија 18.01. у 13:45 (у школи)

1.Вујовић Филип

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   практични  16.01. у 09:30  ( у болници)

1.Лелек Марина                                  теорија 16.01. у 11:30   (у школи)

 

ФАРМАКОЛОГИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА 4  практични и теорија  16.01. у 11:00 (у школи)

1.Долићанин Сумеја

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА 4       практични и теорија    22.01. у 14:00 (у школи)

1.Ђокић Марија

 

ХЕМИЈА БИОМОЛЕКУЛА(изборни предмет)     теорија  23.01. у 11:00 (у школи)

1.Долићанин Сумеја

 

ФИЗИКА     теорија  24.01. у 12:00 (у школи)

1.Касум Јелена

 

МАТЕМАТИКА        писмени део 15.01. у 09:25 (у школи)

1.Касум Јелена        теорија 18.01. у 11:00 (у школи)

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ             писмени 12.01. у 13:45 (у школи)

1.Касум Јелена                                             теорија 19.01. у 13:45   (у школи)

2.Долићанин Сумеја

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4                   писмени део 17.01. у 12:00 (у школи)

1.Касум Јелена                          теорија 22.01. у 11:10 (у школи)

2.Долићанин Сумеја

 

ФИЛОЗОФИЈА     теорија 10.01. у 16:00 (у школи)

1.Касум Јелена

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА         теорија 19.01.  у 12:50 (у школи)

1.Касум Јелена

 

ВЕРСКА НАСТАВА

1.Касум Јелена

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ      теорија и практични  10.01. у 14:45 (у школи)

1.Долићанин Сумеја

 

МАТУРА

СТАРИ ПРОГРАМ

1.Николић Душан

2.Касум Јелена

 1. Лелек Марина

4.Бјеличић Мирјана

НОВИ ПРОГРАМ

1.Недић Радава

2.Вујовић Филип

3.Рајковић Биљана

4.Тодоровић Невена

5.Ђоковић Јасмина

 

 

 

 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja