Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Realizacija oglednog časa

Наставница здравствене неге Оља Богдановић и ученици IV-4 одељења , реализовали су огледни час у регионалном центру за стручно усавршавање Ужице , у понедељак , 19.03.2018. године. Подручје рада је здравство и социјална заштита. Образовни профил медицинска сестра – техничар , модул 12 – Ургентна стања у медицини. Наставна јединица Ургентна стања у кардиологији. Тип часа утврђивање. Иновације у настави су примена ИКТ-а , комбинација метода рада , менторска улога наставника , квиз знања са евалуирањем усвојених знањаи коришћењем интернета у образовне сврхе. Часу је присуствовало 11 наставника Медицинске школе, наставник приправник са ментором ,  разредни старешина , председник Савета родитеља Медицинске школе и запослени  РЦУ-а. У завршном делу часа је урађена евалуација знања ученика ,  анализом добијених резултата , уз дискусију. Наставница је на основу добијених резултата и на основу постављених правила на почетку часа са ученицима , урадила формативно оцењивање , апотом и даље планирање . похваљени су сви ученици , а победничка група додатно. Извршена је самоевалуација и евалуација часа од наставника , наставника – приправника , ментора приправнику и родитеља . Резултати евалуације изнети су на састанку Стручног већа здравствене неге.

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja