Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Junski ispitni rok školske 2017/2018. godine

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 

  1. Марковић Жељка

2.Николић Бојана

3.Никитовић Љубица

4.Рајак Марија

5.Вуковић Зорица

6.Шушњар Николина

7.Радељић Јелена

8.Радисављевић Љубица

9.Лучић Ивана

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ 1

1.Субашић Никола

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1    

  1. Лучић Ивана

 

ПРВА ПОМОЋ  

1.Лучић Ивана   

2.Никитовић Љубица

3.Јокић Раде

4.Минић Марјана

5.Субашић Никола

6.Ранитовић Валентина

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

  1. Марковић Жељка

2.Николић Ана  

3.Аљовић Асмир

4.Драговић Јелена

5.Ранитовић Валентина   

           

ХЕМИЈА 1

1.Ранитовић Валентина

 

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА

1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

1.Лучић Ивана   

2.Николић Ана  

3.Ерак Ирма

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 

  1.Лучић Ивана

 

ФАРМАКОЛОГИЈА

  1.Халиловић Алдина

 

ПАТОЛОГИЈА 

1.Ерак Ирма

2.Ћирјанић Славица

3.Радељић Јелена

4.Драговић Јелена

5.Халиловић Алдина

6.Кахровић Ајла

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

  1. Марковић Жељка

2.Радељић Јелена

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА   

1.Јанковић Милица 

2.Лучић Ивана 

3.Ерак Ирма

4.Николић Ана  

5.Халиловић Алдина

6.Кахровић Ајла

7.Арсовић Младен

8.Крстић Снежана

 

 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 

 1.Лучић Ивана

  1. Драговић Јелена

 3.Ћирјанић Славица

 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ   

 1.Драговић Јелена

 

МОРФОЛОГИЈА ЗУБА

1.Јокић Раде

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2

1.Јокић Раде

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3

1.Обућина Славица

2.Вранић Славица

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 2

1.Јокић Раде

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 3

1.Обућина Славица

 

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА

1.Хаџић Иван

 

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2

1.Арсовић Младен

2.Радељић Јелена

3.Крстић Снежана

4.Лакетић Невена

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2 

1.Арсовић Младен

2.Радељић Јелена

3.Лакетић Невена

 

 ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ 3

 1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Љујић Маријана

4.Крстић Снежана

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 3 

1.Јанковић Милица 

2.Радељић Јелена

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4

 1.Јанковић Милица 

 2.Орашанин Андријана

3.Крстић Снежана

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 3              

1.Јанковић Милица

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 4              

1.Јанковић Милица 

 

БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ

1.Јанковић Милица

 

ФАРМАКОЛОГИЈА  СА ФАРМАКОТЕРАПИЈОМ

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

 

ФИЗИКА 2  

1.Бошковић Анђела

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

                       

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3 

  1. Жана Прото-Депта

2.Баришић Николић Данијела

3.Цицовић Јелена

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА

1.Цицовић Јелена

 

НЕУРОЛОГИЈА 

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

3.Вујовић Филип

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3 

1.Цицовић Јелена 

2.Аљовић Асмир

 

ХИРУРГИЈА 3

1.Цицовић Јелена 

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ   3   

1.Кнежевић Радмила

 

ТОКСИКОЛОГИЈА 3

1.Љујић Маријана

2.Арсовић Младен

3.Радељић Јелена

4.Крстић Снежана

5.Орашанин Андријана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4    

1.Панић Бранислава

2.Крсмановић Сандра

3.Цицовић Јелена

4.Вујовић Филип

5.Кахровић Мајла      

 

 ПСИХИЈАТРИЈА

1.Панић Бранислава

2.Цицовић Јелена

3.Вујовић Филип

4.Кахровић Мајла      

     

ПЕДИЈАТРИЈА

1.Цицовић Јелена

 

ХИРУРГИЈА 4

1.Цицовић Јелена

2.Кахровић Мајла      

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4

1.Цицовић Јелена

 

МАСАЖА 2 

 1.Ерак Ирма

 2.Николић Ана 

 

КИНЕЗИОЛОГИЈА  2  

1.Ерак Ирма

2.Николић Ана

3.Никитовић Љубица

4.Драговић Јелена

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 3

1.Драговић Јелена

  

 МАСАЖА 3

 1.Драговић Јелена

 

  КИНЕЗИОЛОГИЈА  3        

  1.Драговић Јелена  

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4

1.Драговић Јелена

 

 КИНЕЗИТЕРАПИЈА  4

 1.Драговић Јелена

 2.Луковић Милош 

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   4

1.Драговић Јелена

 2.Луковић Милош

 

  МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА 

 1.Драговић Јелена

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

1.Марковић Жељка

 

ИСХРАНА 

1.Радељић Јелена

2.Драговић Јелена  

 

БИОЛОГИЈА (одабране теме)

1.Крстић Снежана

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Цицовић Јелена

4.Драговић Јелена

5.Хаџић Иван

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4

  1. Луковић Милош

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

  1. Луковић Милош

 

ВЕРСКА НАСТАВА

  1. Луковић Милош

МАТУРА

СТАРИ ПРОГРАМ

1.Луковић Милош

2.Секулић Мирјана

 

НОВИ ПРОГРАМ

1.Панић Бранислава

2.Мрдак Војимирка

3.Крсмановић Сандра

4.Цицовић Јелена

5.Рајковић Биљана

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja