Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

OBRAZOVNI PROFILI

Nastava se odvija u dobro opremljenim prostorijama i u zdravstvenim ustanovama u gradu.
Medicinska sestra vaspitač

Obrazovni profil: Medicinska sestra vaspitač

Medicinska sestra vaspitač je smer na kome se pored sticanja zvanja iz opšte-obrazovnih predmeta stiču i znanja iz predškolske dečije i opšte psihologije kao i iz dečije književnosti i muzičke umetnosti dece ranog uzrasta. Pored nastave koja se odvija u školskom prostoru učenici ovog smera praktični deo nastave izvode u prostorijama uzičkih vrtića. Po sticanju diplome medicinska sestra vaspitač može raditi u vrtićima sa zdravom decom uzrasta od jedne do tri godine na poslovima nege i vaspitanja dece.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Medicinska sestra tehničar

Obrazovni profil: Medicinska sestra tehničar

Medinska sestra tehničar je najstariji smer u školi koji omogućava sticanje najšireg obrazovanja preko opštih i stručnih predmeta. Nastava se odvija u dobro opremljenim školskim kabinetima ili u zdravstvenim ustanovama u gradu. Teorijsku nastavu iz stručnih predmeta izvode stručni saradnici, odnosno lekari specijalisti. Medicinske sestre tehničari po dobijanju zvanja mogu da rade na skoro svim odeljenjima i mestima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čemu je lepota ovoga zanimanja ? Teže strane poziva
Ličnо zаdоvоlјstvо dа stе u mоgućnоsti dа pоmоgnеtе drugimа Nаpоrаn pоsао
Rаzviјаnjе pоzitivnih оsоbinа ličnоsti (rаd pо smеnаmа, rаd zа vrеmе vikеndа i prаznikа, itd.)
Kоrišćеnjе znаnjа iz mnоgih prеdmеtа – оblаsti  Susrеtаnjе sа nеpriјаtnim situаciјаmа
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnjа (bоlеst, pаtnjа, pоvrеdе, smrt, itd.)

Farmaceutski tehničar

Obrazovni profil: Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar je jedno od najpopularnij zanimanja u Medicinskoj školi. Upisuju ga učenici koji pokažu najbolje znanje na prijemnom ispitu. Pored opštih znanja učenici stiču i stručno znanje i vrše proveru kroz praktičnu nastavu u školskoj apoteci i u apotekama u gradu. Po završetku škole rad se odvija u apotekarskim ustanovama i farmaceutskim laboratorijama. 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоgа pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Pоmоć bоlеsnimа čimе stiču ličnu sаtisfаkciјu i оsеćај kоrisnоsti u društvu Rаd pоd pоsеbnim uslоvimа
Rаd u čistim uslоvimа Моgućnоst pојаvе аlеrgiја
Моgućnоst izrаdе kоzmеtičkih prеpаrаtа  

Ginekološko akušerska sestra

Obrazovni profil: Ginekološko akušerska sestra

Ginekološko akušerska sestra tehničar je smer na kome se učenici obrazuju za rad u službama ginekologije i akušerstva, stičući znanje iz opštih i stručnih predmeta, kao i kroz obavljanje prakse na odeljenjima ginekologije i u porodilištu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Zubni tehničar

Obrazovni profil: Zubni tehničar

Zubni tehničar je najnoviji smer u Medicinskoj školi. Učenici koji na ovom smeru stiču opšta i stručna znanja po završetku školovanja mogu raditi u zubotehničkim laboratorijama, u sastavu klinika, bolnica, domova zdravlja ili privatnim i samostalnim zubotehničkim laboratorijama. Njihov posao je izrada zubnih proteza, krunica i drugih pomagala u stomatologiji.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоgа pоzivа?  Теžе strаnе pоzivа
Rаzviјаnjе i ispоlјаvаnjе krеаtivnоsti Rаd pоd pоsеbnim uslоvimа (sеdеći pоlоžај, rаd sа hеmiјskim mаtеriјаmа)
Rаd u čistim uslоvimа Моgućnоst pојаvе аlеrgiја
Zubni tеhničаr vrаćа "оsmеh" pаciјеntimа i sаmоpоuzdаnjе  

Kozmetički tehničar

Obrazovni profil: Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničar je novi obrazovni profil u školi koji učenicima pruža opšte i stručno znanje vezano za negu lica i tela, njihovo oblikovanje i ulepšavanje. Učenici imaju optimalne uslove za usavršavanje uz mogućnost obavljanja praktične nastave u savremeno opremljenim kabinetima.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

Sanitarno ekološki tehničar

Obrazovni profil: Sanitarno ekološki tehničar

Sanitarno ekološki tehničar je smer na kome učenici stiču adekvatno znanje koje primenjuju na poslovima koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja sanitarno ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravlje, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji. 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоg pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Dоprinоsi  sprеčаvаnju nаstаnkа bоlеsti Rаd sа zаrаznim i оtrоvnim mаtеriјаlimа
Rаd u dоbrо оprеmlјеnim lаbоrаtоriјаmа Rаd u smеnаmа i tеrеnski rаd
Zаštitа živоtnе srеdinе  
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnjа  

Junski ispitni rok školske 2017/2018. godine

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ 1  практични и теорија  12.06. у 14:00ч(у школи)

1.Субашић Никола

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1     практични и теорија  07.06. у 11:15ч(у школи)

1.Лучић Ивана

2.Трнавац Бојана

3.Трнавац  Јована 

          

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2     практични и теорија  13.06. у 08:30ч(у школи)

1.Трнавац Бојана

2.Трнавац  Јована 

 

ПРВА ПОМОЋ   практични и теорија  04.06. у 09:30ч(у школи)

1.Лучић Ивана   

2.Никитовић Љубица

3.Минић Марјана

 

ПРВА ПОМОЋ   практични и теорија  15.06. у 10:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

2.Субашић Никола

3.Ранитовић Валентина

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК              писмени   04.06. у 12:00ч  кабинет 57(у школи)   

  1. Марковић Жељка теорија 06.06. у 09:15ч   (у школи)

2.Николић Ана  

3.Аљовић Асмир

4.Драговић Јелена

5.Ранитовић Валентина   

           

ХЕМИЈА 1     теорија  12.06. у 11:00ч(у школи)

1.Ранитовић Валентина

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА    прaктични и теорија  12.06. у 11:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Лучић Ивана   

2.Николић Ана  

3.Ерак Ирма

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА  теорија  06.06. у 11:10ч(у школи)

 1.Лучић Ивана

 

ФАРМАКОЛОГИЈА   теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

1.Халиловић Алдина

 

ФАРМАКОЛОГИЈА  СА ФАРМАКОТЕРАПИЈОМ  теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

 

ПАТОЛОГИЈА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Ерак Ирма

2.Ћирјанић Славица

3.Драговић Јелена

4.Халиловић Алдина

5.Кахровић Ајла

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Радељић Јелена

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ    теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

  1. Марковић Жељка

2.Радељић Јелена

3.Трнавац Бојана

4.Трнавац  Јована 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА    теорија  05.06. у 13:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Лучић Ивана 

3.Ерак Ирма

4.Николић Ана  

5.Халиловић Алдина

6.Кахровић Ајла

7.Арсовић Младен

8.Крстић Снежана

9.Драговић Јелена

 

 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА    теорија  04.06. у 12:45ч(у школи)

 1.Лучић Ивана

  1. Драговић Јелена

 3.Ћирјанић Славица

 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ    теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена 

                           

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ 3   теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Љујић Маријана

4.Крстић Снежана

 

МОРФОЛОГИЈА ЗУБА   практични  01.06. у 08:00ч(у школи)

1.Јокић Раде                     теорија  01.06. у 11:00ч(у школи)

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2   практични и теорија  08.06. у 10:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3      практични  11.06. у 08:00ч(у школи)

1.Обућина Славица                 теорија  11.06. у 11:00ч(у школи)

2.Вранић Славица

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 2   теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 3   теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

 1.Обућина Славица

 

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА     теорија  15.06. у 11:00ч(у школи)

  1.Хаџић Иван

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2    практични и теорија    

1.Арсовић Младен                                                   05.06. у 13:30ч(у школи)

2.Радељић Јелена

3.Лакетић Невена

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2     практични  и теорија    05.06. у 16:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2     практични  и теорија    13.06. _____(у школи)

1.Арсовић Младен 

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3   практични и теорија  11.06.____ (у школи)

1.Крстић Снежана

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 3  практични и теорија  11.06._____ (у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Радељић Јелена

                    

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4    практични и теорија  13.06._____ (у школи)

 1.Јанковић Милица 

 2.Орашанин Андријана

3.Крстић Снежана

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 3      практични и теорија                           

1.Јанковић Милица                                                                         11.06._____ (у школи)

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 4            практични и теорија 

   1.Јанковић Милица                                                                             13.06._____ (у школи)

 

 

БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ    практични и теорија  13.06._____ (у школи)

1.Јанковић Милица

 

ФИЗИКА 2     теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

1.Бошковић Анђела

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ     практични   05.06. у 13:30ч(у школи)

 1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

                       

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3         практични 04.06. у 07:30ч (у болници)

  1. Жана Прото-Депта   теорија  04.06. у 10:30ч(у школи)

2.Баришић Николић Данијела

3.Цицовић Јелена

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО    теорија  06.06. у 13:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

 

 ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ  3     практични 04.06. у 07:30ч (у болници)

 1.Кнежевић Радмила                       теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА   теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 

НЕУРОЛОГИЈА    теорија  07.06. у 14:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

3.Вујовић Филип

ХИРУРГИЈА 3    теорија  04.06. у 14:45 ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3     теорија  05.06. у 13:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена 

2.Аљовић Асмир

 

ТОКСИКОЛОГИЈА 3        теорија  05.06. у 13:45ч(у школи)

1.Љујић Маријана

2.Арсовић Младен

3.Радељић Јелена

4.Крстић Снежана

5.Орашанин Андријана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4       практични 07.06. у 07:30ч (у болници)

1.Панић Бранислава          теорија  07.06. у 10:30ч(у школи)

2.Крсмановић Сандра

3.Цицовић Јелена

4.Вујовић Филип

5.Кахровић Мајла 

6.Гордић Тамара

    

 ПСИХИЈАТРИЈА

1.Панић Бранислава

2.Цицовић Јелена

3.Вујовић Филип

4.Кахровић Мајла      

 5.Гордић Тамара    

 

ПЕДИЈАТРИЈА       теорија  04.06. у 11:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

2.Гордић Тамара    

 

ХИРУРГИЈА 4    теорија  04.06. у 14:45 ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

2.Кахровић Мајла     

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4    теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

МАСАЖА 2     практични и теорија  06.06. у 11:00ч(у школи)

 1.Ерак Ирма

 2.Николић Ана 

 

КИНЕЗИОЛОГИЈА  2       практични  07.06. у 10:00ч(у школи)

1.Ерак Ирма                     теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

2.Николић Ана

3.Никитовић Љубица

4.Драговић Јелена

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 3   практични 08.06. у 08:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена                теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

  

 МАСАЖА 3       практични и теорија  06.06. у 11:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена

 

  КИНЕЗИОЛОГИЈА  3          практични  07.06. у 10:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена             теорија  15.06. у 11:00ч(у школи)

  

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4  практични 08.06. у 08:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена               теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА  4       практични 01.06. у 08:00ч (у болници)

 1.Луковић Милош          теорија  05.06. у 13:30ч(у школи)

 

 КИНЕЗИТЕРАПИЈА  4       практични 11.06. у 09:00ч (у болници)

 1.Драговић Јелена          теорија  12.06. у 13:30ч(у школи)

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   4   практични 01.06. у 08:00ч (у болници)

 1.Луковић Милош                                   теорија  05.06. у 11:00ч(у школи)

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   4   практични 11.06. у 09:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена                                    теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

 

 МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА  теорија  06.06. у 10:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена

 

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ     теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

1.Марковић Жељка

 

ИСХРАНА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Драговић Јелена  

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО     практични и теорија  15.06. у 12:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Драговић Јелена

4.Хаџић Иван

5.Цицовић Јелена

 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4     писмени  04.06. у 13:00ч  кабинет 66(у школи)

  1. Луковић Милош теорија 05.06. у 14:00ч(у школи)

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА      теорија  06.06. у 14:00ч(у школи)

  1. Луковић Милош

 

ВЕРСКА НАСТАВА   теорија  06.06. у 13:30ч(у школи)

  1. Луковић Милош

 

 

МАТУРА

СТАРИ ПРОГРАМ

1.Луковић Милош

2.Секулић Мирјана

 

НОВИ ПРОГРАМ

1.Панић Бранислава

2.Мрдак Војимирка

3.Крсмановић Сандра

4.Цицовић Јелена

5.Рајковић Биљана

6.Вујовић Филип

Prekvalifikacije

Svako ko poseduje diplomu ma koje srednje škole za određeni obrazovni profil, zapravo je kvalifikovan za bavljenje tim poslom. A ukoliko ta osoba ima želju i da se kvalifikuje za još neko zanimanje, bez obzira kom području da pripada, onda je potrebno da pristupi procesu prekvalifikacije.

DAN OTVORENIH VRATA

Svake godine u maju naša škola otvara vrata malim maturantima i njihovim roditelјima. Tada mogu saznati detalјne informacije o školovanju u Medicinskoj školi u Užicu.