Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Junski ispitni rok školske 2017/2018. godine

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ 1  практични и теорија  12.06. у 14:00ч(у школи)

1.Субашић Никола

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1     практични и теорија  07.06. у 11:15ч(у школи)

1.Лучић Ивана

2.Трнавац Бојана

3.Трнавац  Јована 

          

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2     практични и теорија  13.06. у 08:30ч(у школи)

1.Трнавац Бојана

2.Трнавац  Јована 

 

ПРВА ПОМОЋ   практични и теорија  04.06. у 09:30ч(у школи)

1.Лучић Ивана   

2.Никитовић Љубица

3.Минић Марјана

 

ПРВА ПОМОЋ   практични и теорија  15.06. у 10:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

2.Субашић Никола

3.Ранитовић Валентина

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК              писмени   04.06. у 12:00ч  кабинет 57(у школи)   

  1. Марковић Жељка теорија 06.06. у 09:15ч   (у школи)

2.Николић Ана  

3.Аљовић Асмир

4.Драговић Јелена

5.Ранитовић Валентина   

           

ХЕМИЈА 1     теорија  12.06. у 11:00ч(у школи)

1.Ранитовић Валентина

 

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА    прaктични и теорија  12.06. у 11:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Лучић Ивана   

2.Николић Ана  

3.Ерак Ирма

 

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА  теорија  06.06. у 11:10ч(у школи)

 1.Лучић Ивана

 

ФАРМАКОЛОГИЈА   теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

1.Халиловић Алдина

 

ФАРМАКОЛОГИЈА  СА ФАРМАКОТЕРАПИЈОМ  теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

 

ПАТОЛОГИЈА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Ерак Ирма

2.Ћирјанић Славица

3.Драговић Јелена

4.Халиловић Алдина

5.Кахровић Ајла

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Радељић Јелена

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ    теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

  1. Марковић Жељка

2.Радељић Јелена

3.Трнавац Бојана

4.Трнавац  Јована 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА    теорија  05.06. у 13:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Лучић Ивана 

3.Ерак Ирма

4.Николић Ана  

5.Халиловић Алдина

6.Кахровић Ајла

7.Арсовић Младен

8.Крстић Снежана

9.Драговић Јелена

 

 МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА    теорија  04.06. у 12:45ч(у школи)

 1.Лучић Ивана

  1. Драговић Јелена

 3.Ћирјанић Славица

 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ    теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена 

                           

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ 3   теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Љујић Маријана

4.Крстић Снежана

 

МОРФОЛОГИЈА ЗУБА   практични  01.06. у 08:00ч(у школи)

1.Јокић Раде                     теорија  01.06. у 11:00ч(у школи)

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 2   практични и теорија  08.06. у 10:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 3      практични  11.06. у 08:00ч(у школи)

1.Обућина Славица                 теорија  11.06. у 11:00ч(у школи)

2.Вранић Славица

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 2   теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗУБОТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 3   теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

 1.Обућина Славица

 

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА     теорија  15.06. у 11:00ч(у школи)

  1.Хаџић Иван

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2    практични и теорија    

1.Арсовић Младен                                                   05.06. у 13:30ч(у школи)

2.Радељић Јелена

3.Лакетић Невена

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2     практични  и теорија    05.06. у 16:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2     практични  и теорија    13.06. _____(у школи)

1.Арсовић Младен 

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3   практични и теорија  11.06.____ (у школи)

1.Крстић Снежана

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 3  практични и теорија  11.06._____ (у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Радељић Јелена

                    

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4    практични и теорија  13.06._____ (у школи)

 1.Јанковић Милица 

 2.Орашанин Андријана

3.Крстић Снежана

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 3      практични и теорија                           

1.Јанковић Милица                                                                         11.06._____ (у школи)

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 4            практични и теорија 

   1.Јанковић Милица                                                                             13.06._____ (у школи)

 

 

БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ    практични и теорија  13.06._____ (у школи)

1.Јанковић Милица

 

ФИЗИКА 2     теорија  13.06. у 12:00ч(у школи)

1.Бошковић Анђела

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ     практични   05.06. у 13:30ч(у школи)

 1.Радељић Јелена

2.Лакетић Невена

                       

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3         практични 04.06. у 07:30ч (у болници)

  1. Жана Прото-Депта   теорија  04.06. у 10:30ч(у школи)

2.Баришић Николић Данијела

3.Цицовић Јелена

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО    теорија  06.06. у 13:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

 

 ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ  3     практични 04.06. у 07:30ч (у болници)

 1.Кнежевић Радмила                       теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА   теорија  05.06. у 14:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 

НЕУРОЛОГИЈА    теорија  07.06. у 14:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 2.Аљовић Асмир

3.Вујовић Филип

ХИРУРГИЈА 3    теорија  04.06. у 14:45 ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3     теорија  05.06. у 13:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена 

2.Аљовић Асмир

 

ТОКСИКОЛОГИЈА 3        теорија  05.06. у 13:45ч(у школи)

1.Љујић Маријана

2.Арсовић Младен

3.Радељић Јелена

4.Крстић Снежана

5.Орашанин Андријана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4       практични 07.06. у 07:30ч (у болници)

1.Панић Бранислава          теорија  07.06. у 10:30ч(у школи)

2.Крсмановић Сандра

3.Цицовић Јелена

4.Вујовић Филип

5.Кахровић Мајла 

6.Гордић Тамара

    

 ПСИХИЈАТРИЈА

1.Панић Бранислава

2.Цицовић Јелена

3.Вујовић Филип

4.Кахровић Мајла      

 5.Гордић Тамара    

 

ПЕДИЈАТРИЈА       теорија  04.06. у 11:00ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

2.Гордић Тамара    

 

ХИРУРГИЈА 4    теорија  04.06. у 14:45 ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

2.Кахровић Мајла     

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4    теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

1.Цицовић Јелена

МАСАЖА 2     практични и теорија  06.06. у 11:00ч(у школи)

 1.Ерак Ирма

 2.Николић Ана 

 

КИНЕЗИОЛОГИЈА  2       практични  07.06. у 10:00ч(у школи)

1.Ерак Ирма                     теорија  11.06. у 13:30ч(у школи)

2.Николић Ана

3.Никитовић Љубица

4.Драговић Јелена

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 3   практични 08.06. у 08:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена                теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

  

 МАСАЖА 3       практични и теорија  06.06. у 11:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена

 

  КИНЕЗИОЛОГИЈА  3          практични  07.06. у 10:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена             теорија  15.06. у 11:00ч(у школи)

  

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4  практични 08.06. у 08:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена               теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА  4       практични 01.06. у 08:00ч (у болници)

 1.Луковић Милош          теорија  05.06. у 13:30ч(у школи)

 

 КИНЕЗИТЕРАПИЈА  4       практични 11.06. у 09:00ч (у болници)

 1.Драговић Јелена          теорија  12.06. у 13:30ч(у школи)

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   4   практични 01.06. у 08:00ч (у болници)

 1.Луковић Милош                                   теорија  05.06. у 11:00ч(у школи)

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА   4   практични 11.06. у 09:00ч (у болници)

1.Драговић Јелена                                    теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

 

 МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА  теорија  06.06. у 10:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена

 

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ     теорија  08.06. у 13:30ч(у школи)

1.Марковић Жељка

 

ИСХРАНА     теорија  12.06. у 11:30ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Драговић Јелена  

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО     практични и теорија  15.06. у 12:00ч(у школи)

1.Јанковић Милица 

2.Орашанин Андријана

3.Драговић Јелена

4.Хаџић Иван

5.Цицовић Јелена

 

 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4     писмени  04.06. у 13:00ч  кабинет 66(у школи)

  1. Луковић Милош теорија 05.06. у 14:00ч(у школи)

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА      теорија  06.06. у 14:00ч(у школи)

  1. Луковић Милош

 

ВЕРСКА НАСТАВА   теорија  06.06. у 13:30ч(у школи)

  1. Луковић Милош

 

 

МАТУРА

СТАРИ ПРОГРАМ

1.Луковић Милош

2.Секулић Мирјана

 

НОВИ ПРОГРАМ

1.Панић Бранислава

2.Мрдак Војимирка

3.Крсмановић Сандра

4.Цицовић Јелена

5.Рајковић Биљана

6.Вујовић Филип

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja