Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Termini ispita za avgustovski ispitni rok školske 2017/2018.godine

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК          писмени      23.08. у 09:00ч  (у школи)   

 1.Николић Ана              теорија         24.08. у 09:00ч   (у школи)

2.Драговић Јелена

3.Субашић Никола

4.Јокић Раде

5.Марковић Жељка

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА    теорија  20.08. у 11:00ч(у школи)

1.Николић Бојана

2.Радисављевић Љубица

3.Шушњар Николина

4.Никитовић Љубица

5.Субашић Никола

6.Друловић Олгица

7.Марковић Жељка

 

ПРВА ПОМОЋ         практични и теорија  20.08. у 08:00ч(у школи)

  1. Никитовић Љубица

2.Шапоњић Анђела

 

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ      теорија  21.08. у 09:00ч(у школи)

1.Ерак Ирма

2.Николић Ана 

 

ФАРМАКОЛОГИЈА    теорија  24.08. у 08:00ч(у школи)

1.Рајак Марија

2.Лучић Ивана

3.Ерак Ирма

4.Халиловић Алдина

5.Радојичић Радина

 

ФАРМАКОЛОГИЈА И ФАРМАКОТЕРАПИЈА    теорија  24.08. у 08:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Крстић Снежана

3.Јанковић Милица

 

ПАТОЛОГИЈА   теорија  21.08. у 09:00ч(у школи)

1.Николић Ана  

2.Драговић Јелена

3.Халиловић Алдина

4.Кахровић Ајла

5.Ерак Ирма

6.Рајак Марија

7.Друловић Олгица

8.Лучић Ивана

9.Радојичић Радина

 

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА   теорија  21.08. у 09:00ч(у школи)

1.Лакетић Невена

 

 

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ    теорија  22.08. у 11:00ч(у школи)

1.Јокић Раде

2.Лучић Ивана

3.Лакетић Невена

4.Кахровић Ајла

5.Ћирјанић Славица

6.Мосуровић Јована

7.Халиловић Алдина

8.Радељић Јелена

9.Ерак Ирма

10.Марковић Жељка

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА  теорија  23.08. у 10:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена

  1. Лучић Ивана

3.Лакетић Невена

  1. Халиловић Алдина

5.Радељић Јелена

6.Ерак Ирма

7.Николић Ана  

 

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА      теорија  20.08. у 10:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена

2.Лучић Ивана

3.Радељић Јелена

4.Мосуровић Јована

 

ИСХРАНА   теорија  21.08. у 09:00ч(у школи)

1.Лакетић Невена

 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ    теорија  20.08. у 11:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена

 

 ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ 3   теорија  20.08. у 10:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 2                 практични и  теорија 

1.Арсовић Младен                                                               20.08. у 10:00ч(у школи)

2.Радељић Јелена

3.Мосуровић Јована

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 2    практични  и теорија    20.08. у 10:00ч(у школи)

1.Арсовић Младен

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА  ТЕХНОЛОГИЈА 3     практични  и теорија    22.08. у 10:00ч(у школи)

  1. Радељић Јелена

 

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА СА ФИТОТЕРАПИЈОМ 3             практични  и теорија 

  1. Радељић Јелена 22.08. у 10:00ч(у школи)     

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 3      практични  и теорија 

1.Радељић Јелена                                                                          22.08. у 10:00ч(у школи)     

2.Љујић Маријана

3.Лакетић Невена

4.Јанковић Милица

 

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4   практични  и теорија    24.08. у 10:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

2.Љујић Маријана

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА СА  АНАЛИТИКОМ ЛЕКОВА 4           практични  и теорија   

1.Радељић Јелена                                                                               24.08. у 10:00ч(у школи)

2.Љујић Маријана

3.Орашанин Андријана

4.Крстић Снежана

5.Јанковић Милица

 

ФАРМАЦЕУТСКА ХЕМИЈА 4 (стари програм)                 практични  и теорија   

1.Ђокић Марија                                                                    24.08. у 10:00ч(у школи)

 

БРОМАТОЛОГИЈА СА ДИЈЕТЕТИКОМ           практични  и теорија   

1.Радељић Јелена                                           24.08. у 10:00ч(у школи)

2.Орашанин Андријана

3.Крстић Снежана

4.Јанковић Милица

 

ТОКСИКОЛОГИЈА     практични  и теорија     20.08. у 10:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена

 

КОЗМЕТОЛОГИЈА       практични  и теорија     24.08. у 10:00ч(у школи)

1.Радељић Јелена                                            

2.Орашанин Андријана

3.Крстић Снежана

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3       практични 20.08. у 12:00ч (у болници)

1.Пауновић Милица          теорија  21.08. у 10:00ч(у школи)

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4        практични 20.08. у 12:00ч (у болници)

1.Панић Бранислава          теорија  21.08. у 10:00ч(у школи)

2.Вујовић Филип

3.Гордић Тамара

4.Крсмановић Сандра

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА(стари програм)             практични 20.08. у 12:00ч (у болници)

1.Кнежевић Радмила                                               теорија  20.08. у 13:30ч(у школи)

 

 

НЕУРОЛОГИЈА    теорија  20.08. у 13:30ч(у школи)

1.Аљовић Асмир

 

 ПСИХИЈАТРИЈА       теорија  24.08. у 12:00ч(у школи)

1.Панић Бранислава

2.Прото-Депта Жана

3.Цицовић Јелена

4.Вујовић Филип

5.Кахровић Мајла

  1. Николић Баришић Данијела

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО    теорија  20.08. у 08:00ч(у школи)

1.Аљовић Асмир

2.Лучић Ивана

3.Кахровић Ајла

4.Ћирјанић Славица

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3      теорија  22.08. у 11:00ч(у школи)

  1. Прото-Депта Жана

2.Кахровић Ајла

3.Ћирјанић Славица

 

ХИРУРГИЈА 3     теорија  24.08. у 12:00ч(у школи)

  1. Прото-Депта Жана

2.Кахровић Ајла

3.Ћирјанић Славица

4.Аљовић Асмир

5.Лучић Ивана

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4      теорија  22.08. у 11:00ч(у школи)

1.Николић Баришић Данијела

 

ХИРУРГИЈА 4         теорија  24.08. у 12:00ч(у школи)

1.Николић Баришић Данијела

 

 

КИНЕЗИОЛОГИЈА  2             практични 21.08. у 08:00ч(у школи)

1.Николић Ана                       теорија  24.08. у 08:00ч(у школи)

2.Никитовић Љубица

3.Драговић Јелена

 

 КИНЕЗИОЛОГИЈА  3               практични 21.08. у 08:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена                  теорија  24.08. у 08:00ч(у школи)

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 3        практични 22.08. у 08:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена                      теорија  22.08. у 11:00ч(у школи)

  

 МАСАЖА 3     практични  и теорија    21.08. у 08:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4     практични 22.08. у 08:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена                  теорија  24.08. у 09:30ч(у школи)

 

 КИНЕЗИТЕРАПИЈА        практични 22.08. у 08:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена       теорија  24.08. у 09:30ч(у школи)

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА       практични 22.08. у 08:00ч(у школи)

1.Драговић Јелена                                   теорија  24.08. у 09:30ч(у школи)

 

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА          практични и  теорија 

1.Хаџић Иван                                                                   20.08. у 09:45ч(у школи)

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО   практични и  теорија  20.08. у 10:30ч(у школи)

1.Хаџић Иван

2.Жана Прото-Депта       

3.Радељић Јелена

4.Крстић Снежана

 

  МЕДИЦИНСКА ГЕОГРАФИЈА    теорија    21.08. у 09:00ч(у школи)

 1.Драговић Јелена

 2.Радељић Јелена

БИОЛОГИЈА   теорија  20.08. у 08:30ч(у школи)

1.Јокић Раде

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА   теорија  20.08. у 10:00ч(у школи)

1.Бошковић Анђела

 

 

 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja