Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Seminar Akciono istraživanje u funkciji samovrednovanja rada vaspitno obrazovne ustanove

Семинар ,,Акционо истраживање у функцији самовредновања рада васпитно образовне установе”, каталошки број 624, акредитован и одобрен од ЗОУВ-а, аутора и реализатора проф. др Миленка Кундачине и доц. др Јелене Стаматовић, реализован је за наставнике, у Медицинској школи у Ужицу, 04.11.2018. године.

Циљеви семинара су разумевање квалитета у образовању, као и схватање значаја процеса самовредновања рада школе за унапређење квалитета; анализирање и схватање функције стандарда квалитета рада школе, као и стандарда компетенција директора у овој области; схватање значаја акционог истраживања, његове предности и недостатке.

Акциона истраживања имају за циљ унапређивање васпитно образовне праксе. Специфичност истраживања је у томе што проблеме идентификују и решавају сами наставници. Она омогућавају решавање проблема на које наставници наилазе у својој пракси, односно доприносе унапређивању праксе.

Задовољство је бити учесник стручних скупова који доприносе унапређењу наставног процеса, уз еминентне реализаторе, као што је овај семинар.

Ирена Петронијевић и Оља Богдановић, учеснице семинара и наставнице Медицинске школе, Ужице

                                                                                                                                                                                                                                                    

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja