Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Prekvalifikacije

Tekući račun škole na koje se vrše uplate: 840-1258666-49

Molimo kandidate da svakodnevno prate informacije na sajtu škole ili da se informišu na telefone 031/3512-694.

Kandidati mogu izaći na ispite samo sa potvrdom o odrađenim časovima vežbi (70%). Potvrdu poneti na ispit.

 

Pritisnite polja radi više informacija.

ISPITNA PITANJA