Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obavestenje

МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА

УЖИЦЕ

Број 380/14

Датум: 05.03.2014. године

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

 

Назив наручиоца: Медицинска школа

 

Адреса наручиоца: Немањина 148, 31000 Ужице

 

Интернет страница наручиоца:www.medicinskaskolauzice.edu.rs

 

 Врста наручиоца: Просвета - установа

 

 Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

  

 Врста предмета: Услуге

 

 За услуге: услуге осигурања имовине и запослених.

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 66510000услуге осигурања.

 

 Назив подносиоца захтева за заштиту права:

-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ DELTA GENERALI ОСИГУРАЊЕ Београд, улица Милентија Поповића 7б, матични број: 17198319 и

WIENER STADTISCHE осигурање а.д.о. Београд, улица Трешњиног цвета 1, Београд, матични број: 17456598

 

Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтева за заштиту права: Пре истека рока за подношење понуда

 

Лице за контакт: Мирјана Павловић

 

Остале информације: email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                                                                               

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja