Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Stručni aktiv za razvojno planiranje

Чланови Стручног актива за развојно планирање за школску 2017/2018.годину

    

Ђорђевић Богданка

директор школе

Милошевић Александра

педагог, председник Стручног актива

Бојовић Ивана

наставник, школски психолог

Оташевић Снежана

наставник

Јокић Биљана

наставник

Шопаловић Оливера

наставник

Вучковић Јелена

наставник

Петровић  Јелена

наставник

Вићентић Драган

наставник

Басуровић Слађана

наставник

Станаћев Ивана

наставник

Мијаиловић Душица

наставник

Пишчевић Душанка

представник Локалне заједнице

Јанковић Весна

представник Савета родитеља

Трнавац Бојана  IV5

представник ученика

Пејовић Николета IV6

представник ученика

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja