Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nastavničko veće

Nastavni kadar škole

 

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети који предаје

1.

Басуровић Слађана

Дипл. хемичар за истраживање и развој

Хемија

Аналитичка хемија 

2.

Богдановић Оља

Виша медицинска сестра

Здравствена нега

3.

Др Бојовић Ивана

Дипл. психолог

Здравствена психологија

Грађанско васпитање

4.

Брашанац Пузовић  др Весна

Доктор медицине

Анатомија и физиологија

Фармакологија

5.

Бујишић Данка

Виши естетичар - козметичар

Козметологија

Естетска нега

Масажа

6.

Буквић Славица

Виша медицинска сестра

Здравствена нега

7.

Васиљевић мrph Јелена

Дипломирани фармацеут, спец.

фармацеутскатехнологија

фармацеутско-технолошке операције и поступци 

 Организација фармацеутске делатности

Фармакогнозија са фитотерапијом

8.

Видаковић Живана

Дипломирани биохемичар

Медицинска биохемија

9.

Вићентић Драган

Дипломирани сликар

Ликовна култура

10.

Вукајловић Александар

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

11.

Вучићевић Милена

Дипломирани хемичар за истраживање и развој

Хемија

12.

Вучковић Јелена

Дипломирани фармацеут-биохемичар

Санитарна хемија –блок

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

13.

Грујовић Весна

Дипломирани географ

Географија 

Грађанско васпитање 

14.

Даниловић Светлана

Виши физиотерапеут

физикална терапија 

Кинезиологија

Масажа

Кинезитерапија

15.

Драгашевић др Рада

Доктор медицине

Фармакологија, Основи клиничке медицине, Физикална терапија, Кинезитерапија, Гинекологија 

16.

Ђенић Христина

Дипломирани фармацеут

Фармацеутска технологија

Организација фармацеутске делатности 

17.

Ђурић Драгана

Дипломирани психолог

Здравствена психологија,

Дечја психологија

18.

Живадиновић Јасмина

Професор енглеског језика

Енглески језик

19.

Зарић др Симонида

Доктор стоматологије

Фиксна протетика -вежбе

Тотална протеза

Морфологија зуба

20.

Златановић- Марковић Валентина

Др књижевноисторијских наука

Српски језик и књижевност 

21.

Иваниш Љиљана

Професор хемије

Хемија 

Хемија биомолекула 

Хемија (изборни)

22.

Јанковић Јелена

Виша медицинска сестра

 Здравствена нега

23.

Јанковић Љиљана

Професор енглеског језика

Енглески језик 

24.

Јечменица др Сања

Доктор стоматологије

Фиксна протетика 

Тотална протеза

25.

Јокић Биљана

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

26.

Каљевић Јелена

Дипломирани економиста

Предузетништво

27.

Клопановић Марија

Виши лабораторијски техничар

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом

 Хистологија

Хематологија са трансфузиологијом

28.

Кнежевић Бојана

Виши физиотерапеут

Физикална  терапија-вежбе 

Специјална  рехабилитација-вежбе

Масажа

Кинезитерапија

29.

Кнежевић Марија

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

30.


Ковачевић Милена

Виша медицинска сестра интернистичког смера

Здравствена нега 

31.

Копривица Новка

Професор филозофије и социологије

 Медицинска етика

32.

Костић Биљана

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

33.

Лазаревић Војка

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика 

34.

Љубинац Бранка

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

35.

Мандић Јелена

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

36.

Мамић Иван

Виша медицински техничар

Здравствена нега

37.

Машуловић Катарина

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност 

38.

Мијаиловић Душица

Дипл. инжењер организације рада

Рачунарство и информатика

39.

Миливојевић др Бојана

Доктор медицине

Анатомија и физиологија, Патологија

Основи клиничке фармације

Патофизиологија

40.

Мирчић Драган

Професор музичке теорије

Музичка култура 

41.

Митрашиновић Мирјана

Дипл. молекуларни биолог и физиолог

Биологија 

Биологија (одабране теме)

Биологија генетика

 

42.

Младеновић Катарина

Виши физиотерапеут

 На породиљском одсуству

43.

Недић Бобан

Виши физиотерапеут

Масажа

Физикална терапија

Специјална рехабилитација

Кинезитерапија-вежбе

44.

Николић Биљана 

Мастер економиста

Предузетништво

45.

Николић Марија

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

46.

Оташевић Снежана

Дипл. професор социологије

Социологија, Социологија са правом грађана , Грађанско васпитање

47.

Павловић Вера

Дипл. фармацеут

фармацеутска технологија , ОКФ,ОФД

48.

Пановић Бобан

Дипл. математичар за теоријску математику и примене

Математика 

49.

Пејовић Добрина

Професор француског језика

Латински језик

50.

Пековић Александар

Дипл. професор физичке културе

Физичко васпитање 

Култура тела, Грађанско васпитање 

51.

Петровић Аранђел

Мастер теолог

Верска настава

52. 

Петровић Јелена

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

53.

Петронијевић Ирена

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

54.

Познановић Мирослав

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање 

55.

Радојичић Будимир

Професор историје

Историја 

56.

Радојичић Михаило

Доктор медицине

Микробиологија са епидемиологијом, Гинекологија, Интерна медицина

57. 

Ратковић Марија

Мастер педагог

Васпитање и нега деце

58.

Савић Данијела

Дипломирани физичар

Физика 

59.

Смиљанић Наташа

Дипломирани физичар

Физика

60.

Спасојевић Ана

Виша гинеколошко акушерска сестра

Здравствена нега

61.

Станаћев Ивана

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик 

62.

Стевановић Мирјана

Дипломирани биохемичар

Медицинска биохемија, Броматологија

63.

Стефановић Биљана

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

64.

Стефановић Милица

Виши лабораторијски техничар

Хематологија са трансфузиологијом-вежбе,блок 

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом-вежбе, блок

 

69.

Теофиловић- Ивановић Катарина

Виши естетичар козметичар

Естетска нега, физикална медицина, Козметологија

 

 

70.

Томановић Надежда

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

71.

Тртовић Бобан

Дипл. математичар за рачунарство и информатику

Математика

72.

Тртовић Драгана

Дипл. математичар за рачунарство и информатику

Математика 

73.

Ћирковић др Марија

Доктор стоматологије

 Технологија зуботехничког материјала, Морфологија зуба

74.

Ћитић Катарина

Дипломирани фармацеут

Токсикологија, Козметологија

Фармацеутска технологија,

Фармакогнозија са фитотерапијом-блок

75.

Ускоковић Коса

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

76.

Церовић Драгана

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

77.

Шојић Јелена

Виши медицински техничар

Здравствена нега 

78.

Шопаловић Оливера

Професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу

Српски језик и књижевност 

79.

Шћепановић Биљана

Дипломирани Биолог

Биологија 

 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja