Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nastavničko veće

Nastavni kadar škole

 

 

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети који предаје

1.

Басуровић Слађана

Дипл. хемичар за истраживање и развој

Хемија

Аналитичка хемија 

2.

Богдановић Оља

Виша медицинска сестра

Здравствена нега

3.

Бојовић Ивана

Дипл. психолог

Грађанско васпитање

4.

Брашанац Пузовић  др Весна

Доктор медицине

Анатомија и физиологија

Фармакологија 

Кинезиологија 

5.

Бујишић Данка

Виши естетичар - козметичар

Естетска нега

Масажа

6.

Буквић Славица

Виша медицинска сестра

Здравствена нега

7.

Васиљевић мrph Јелена

Дипломирани фармацеут

фармацеутскатехнологија

фармацеутско-технолошке операције и поступци 

 Организација фармацеутске делатности

Фармакогнозија са фитотерапијом

8.

Веснић Марина

Дипломирани психолог

Грађанско васпитање

9.

Видаковић Живана

Дипломирани биохемичар

Медицинска биохемија

10.

Вићентић Драган

Дипломирани сликар

Ликовна култура

11.

Вукајловић Александар

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање

12.

Вучићевић Милена

Дипломирани хемичар за истраживање и развој

Токсикологија 

Грађанско васпитање 

 

13.

Вучковић Јелена

Дипломирани фармацеут-биохемичар

Санитарна хемија –блок

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова 

14.

Глишић Мира

Виши физиотерапеут

Здравствена нега и рехабилитација-вежбе

Масажа 

15.

Грујовић Весна

Дипломирани географ

Географија 

Грађанско васпитање 

16.

Гујаничић др Марија

Доктор медицине

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом 

Гинекологија и акушерство 

Гинекологија и акушерство са негом

17.

Даниловић Светлана

Виши физиотерапеут

физикална терапија 

18.

Драгашевић др Рада

Доктор медицине

Фармакологија, Основи клиничке медицине, Физикална терапија, Кинезитерапија, Хирургија 

19.

Драшковић Горан

Дипломирани социолог

Устав и право грађана 

20.

Ђенић Христина

Дипломирани фармацеут

Фармацеутска технологија 

21.

Ђурић Драгана

Дипломирани психолог

Здравствена психологија,

22.

Живадиновић Јасмина

Професор енглеског језика

Енглески језик

23.

Зарић др Симонида

Доктор стоматологије

Фиксна протетика -вежбе

Технологија зуботехничког материјала 

Хигијена са здравственим васпитањем 

24.

Златановић- Марковић Валентина

Магистар књижевноисторијских наука

Српски језик и књижевност 

25.

Иваниш Љиљана

Професор хемије

Хемија 

Хемија биомолекула 

Токсиколошка хемија

26.

Јанковић Јелена

Виша медицинска сестра

 на породиљском одсуству

27.

Јанковић Љиљана

Професор енглеског језика

Енглески језик 

28.

Јечменица др Сања

Доктор стоматологије

Фиксна протетика 

Хигијена са здравственим васпитањем 

Микробиологија са епидемиологијом

29.

Јокић Биљана

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

30.

Килибарда Јелена

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

31.

Клопановић Марија

Виши лабораторијски техничар

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом- вежбе,блок (

Лабораторијске технике-блок 

Хематологија са трансфузиологијом-блок 

32.

Кнежевић Бојана

Виши физиотерапеут

Физикална  терапија-вежбе 

Специјална  рехабилитација-вежбе

Здравствена нега и рехабилитација-вежбе 

33.

Кнежевић Марија

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

34.

Ковачевић Марија

Дипломирани педагог

Васпитање и нега деце

35.


Ковачевић Милена

Виша медицинска сестра интернистичког смера

Здравствена нега 

36.

Копривица Новка

Професор филозофије и социологије

Филозофија , Медицинска етика

37.

Костић Биљана

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

38.

Лазаревић Војка

Професор технике и информатике

Рачунарство и информатика 

39.

Љубинац Бранка

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

40.

Мандић Јелена

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

41.

Мамић Иван

Виша медицински техничар

Здравствена нега

42.

Машуловић Катарина

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност 

43.

Мијаиловић Душица

Дипл. инжењер организације рада

Рачунарство и информатика

44.

Миливојевић др Бојана

Доктор медицине

Анатомија и физиологија, Патологија

Основи клиничке фармације

Специјална рехабилитација

45.

Милошевић Александра

Дипломирани педагог

Предшколска педагогија 

46.

Мирчић Драган

Професор музичке теорије

Музичка култура 

47.

Митрашиновић Мирјана

Дипл. молекуларни биолог и физиолог

Биологија 

Биологија 

Грађанско васпитање

48.

Младеновић Катарина

Виши физиотерапеут

 На породиљском одсуству

49.

Недић Бобан

Виши физиотерапеут

Кинезиологија-вежбе

Кинезитерапија-вежбе

50.

Николић Марија

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега 

51.

Оташевић Снежана

Дипл. професор социологије

Социологија, Социологија са правом грађана 

52.

Пановић Бобан

Дипл. математичар за теоријску математику и примене

Математика 

53.

Павловић Вера

Дипломирани фармацеут

Фармацеутска хемија са аналитиком лекова-блок , Фармакогнозија, Фармакогнозија са фитотерапијом , Увод у козметологију 

54.

Пејовић Добрина

Професор француског језика

Латински језик

55.

Пековић Александар

Дипл. професор физичке културе

Физичко васпитање 

Култура тела 

56.

Петровић Аранђел

Мастер теолог

Верска настава

57.

Петронијевић Ирена

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

58.

Познановић Мирослав

Професор физичког васпитања

Физичко васпитање 

59.

Радовановић Миломирка

Дипломирани политиколог

Устав иправо грађана

60.

Радојичић Будимир

Професор историје

Историја 

61.

Рогић Гордана

Професор српског језика и књижевности

Српски језик и књижевност

62.

Савић Данијела

Дипломирани физичар

Физика 

63.

Смиљанић Катарина

Професор филозофије

Филозофија

Медицинска етика 

64.

Смиљанић Наташа

Дипломирани физичар

Физика

65.

Станаћев Ивана

Професор енглеског језика и књижевности

Енглески језик 

66.

Стевановић Мирјана

Дипломирани биохемичар

Медицинска биохемија

67.

Стефановић Биљана

Специјалиста струковна медицинска сестра

Здравствена нега 

68.

Стефановић Милица

Виши лабораторијски техничар

Хематологија са трансфузиологијом-вежбе,блок 

Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом-вежбе, блок

Лабораторијске технике

69.

Теофиловић- Ивановић Катарина

Виши естетичар козметичар

Естетска нега

Масажа 

Грађанско васпитање

70.

Спасојевић  Ана

Виша гинеколошко акушерска сестра

Здравствена нега 

71.

Старчевић Зорица

Дипломирани филозоф

Филозофија 

72.

Томановић Надежда

Виша медицинска сестра

Здравствена нега 

73.

Тртовић Бобан

Дипл. математичар за рачунарство и информатику

Математика

74.

Тртовић Драгана

Дипл. математичар за рачунарство и информатику

Математика 

75.

Ћирковић др Марија

Доктор стоматологије

 На породиљском боловању

76.

Ћитић Катарина

Дипломирани фармацеут

Санитарна хемија-блок,теорија

Фармацеутска технологија,

Фармакогнозија са фитотерапијом-блок

77.

Ускоковић Коса

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

78.

Церовић Драгана

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега

79.

Шојић Јелена

Виши медицински техничар

Здравствена нега 

80.

Шопаловић Оливера

Професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу

Српски језик и књижевност 

81.

Шћепановић Биљана

Дипломирани Биолог

Биологија 

82.

Шутановац Бранка

Виша медицинска сестра- техничар

Здравствена нега 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU