Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pedagoški kolegijum

 • Чланови педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину

   

  Име и презиме

  Задужења

  1.

  Богданка Ђорђевић

  Директор школе

  2.

  Ивана Бојовић

  Помоћник директора, Председник стручног актива за развојно планирање, психолог

  3.

  Бојана Кнежевић

  Председник Стручног актива за развој школског програма

  Председник Стручног већа за област стручних предмета за физиотерапеутске и козметичке техничаре

  4.

  Марија Ратковић

  Педагог

  5.

  Бобан Пановић , Видаковић Живана и Стевановић Мирјана

  библиотекари

  6.

  Оливера Шопаловић

  Председник Стручног већа за области предмета српски језик и књижевности, уметности и верску наставу

  7.

  Добрина Пејовић

  Председник Стручног већа за области страних језика

  8.

  Будимир Радојичић

  Председник Стручног већа за област друштвених наука

  9.

  Милица Стефановић

  Председник Стручног већа за област природних наука

  10.

  Душица Мијаиловић

  Председник Стручног већа за област математике, физике и информатике

  11.

  Александар Вукајловић

  Председник Стручног већа за област физичког васпитања

  12.

  Др  Бојана Миливојевић

  Председник стручног већа за област ужестручних предмета

  13.

  Јелена Вучковић

  Председник Стручног већа за област стручних предмета за фармацеутске техничаре

  14.

  Марија Кнежевић

  Председник Стручног већа за област предмета здравствена нега

  15.

  Весна Грујовић

  Председник Стручног већа за област грађанског васпитања

   

   


   

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja