Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pedagoški kolegijum

 • Чланови педагошког колегијума за школску 2016/2017. годину

   

  Име и презиме

  Задужења

  1.

  Богданка Ђорђевић

  Директор школе

  2.

  Ивана Бојовић

  Помоћник директора

  3.

  Бојана Кнежевић

  Председник Стручног актива за развој школског програма

  Председник Стручног већа за област стручних предмета за физиотерапеутске и козметичке техничаре

  4.

  Александра Милошевић

  Педагог, Председник Стручног актива за развојно планирање

  5.

  Бобан Пановић, Гордана Рогић и Марија Ковачевић

  библиотекари

  6.

  Марина Веснић

  Психолог

  7.

  Катарина Машуловић

  Председник Стручног већа за области предмета српски језик и књижевности, уметности и верску наставу

  8.

  Добрина Пејовић

  Председник Стручног већа за области страних језика

  9.

  Будимир Радојичић

  Председник Стручног већа за област друштвених наука

  10.

  Милица Стефановић

  Председник Стручног већа за област природних наука

  11.

  Наташа Смиљанић

  Председник Стручног већа за област математике, физике и информатике

  12.

  Александар Вукајловић

  Председник Стручног већа за област физичког васпитања

  13.

  Др  Бојана Миливојевић

  Председник стручног већа за област ужестручних предмета

  14.

  Јелена Вучковић

  Председник Стручног већа за област стручних предмета за фармацеутске техничаре

  15.

  Марија Кнежевић

  Председник Стручног већа за област предмета здравствена нега

  16.

  Весна Грујовић

  Председник Стручног већа за област грађанског васпитања

   

   


   

VODIČ KROZ ŠKOLU