Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Direktor

Bogdanka Đorđević
nastavnik biologije i direktor Medicinske škole

Period od 2001. godine, kada sam imenovana za direktora Škole, pa do današnjih dana, obeležen je značajnim promenama u društvenim uslovima: prvi sistemski zakon o obrazovanju i vaspitanju, navionalna strategija razvoja srednjeg stručnog obrazovanja, ulaganja u izgradnju školskih objekata i opreme. Važno je istaći da je Medicinska škola u ovom periodu nastavila svoj uspešan razvoj i iskoristila šanse koje su joj se otvorile u novim uslovima.

Stupanjem na snagu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uz izmene i dopune Zakona o srednjoj školi, došlo je do značajnih promena u načinu organizovanja i funkcionisanja Škole. Interesantno je pomenuti da su prvi put organizovani organi kao što su Savet roditelja i Pedagoški kolegijum. Otvorene su mogućnosti uključenja Škole u reformske procese sa ciljem da, kao srednja stručna škola, obrazuje kadrove koji se mogu direktno uključiti u rad nakon položene stručne mature, ali istovremeno se mogu dalje školovati ukoliko polože opštu maturu (uvođenjem oglednih odeljenja sa povećanim fondom časova stručnih predmeta i vežbi). Nastavničko veće je 2002. godine, putem ankete, podržalo predlog reforme medicinskih škola. Dalo je saglasnost i izrazilo želju da Škola, kao ogledna, uđe u reformske procese, najpre za profil fiziotarapeutski tehničar (2003. godine), a potom i za smer medicinska sestra-tehničar (od 2008. godine).

Zahvaljujući prihvatanju ogleda, nastavnici su obučeni za primenu novih nastavnih metoda, za izradu nastavnih materijala i za saradnju sa socijalnim partnerima (interni i eksterni nosioci promena). Kao direktor Medicinske škole završila sam dva nivoa obuke za savremeno rukovođenje školom (bazični i facilitatorski nivo), tako da sam, osim primene u svojoj školi, znanja prenosila i na direktore škola iz Zlatiborskog okruga.

Škola je dobila opremu za stručne kabinete u vrednosti od oko 80 hiljada eura i novu opremu vrednu 32 miliona dinara. Izuzetna pažnja je posvećena informatičkom opismenjavanju svih nastavnika, jer je u Školu stiglo i 20 računara, kao i ostala vredna informatička oprema. Rezultat ovih aktivnosti je veća motivisanost nastavnika i učenika u nastavnom procesu usmerenom ka ciljevima i ishodima definisanim u Strategiji razvoja srednjeg stručnog obrazovanja. Cilj je bio podizanje kvaliteta i uspostavljanje standarda u obrazovanju.

U ovom periodu Škola je po prvi put počela da organizuje rad timski, kroz Stručni aktiv za razvojno planiranje i timove za samovrednovanje, praćenje ogleda, izradu pedagoškog kartona, finansije, i po sopstvenim potrebama, kroz formiranje timova za medije, Internet marketing, kulturnu i javnu delatnost Škole. To je značajno uticalo na proces demokratizacije u radu i porast svesti o odgovornosti svih zaposlenih.

Oprema dobijena u okviru Programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja (VET, KARDS) stavljena je u celosti u funkciju promenom sedišta Škole, odnosno preseljenjem u nov, tada najsavremeniji objekat u Srbiji, u junaru 2007. godine. Novom školskom zgradom i opremom bili su zadovoljni svi: učenici, njihovi roditelji, nastavnici, ali i brojni posetioci iz zemlje i inostranstva (Skupština udruženja medicinskih škola Srbije, nastavnici iz Los Anđelesa, predstavnici nemačke vladine organizacije GTZ). Svi oni su dali veoma visoke ocene uslovima koje objekat pruža za vaspitno-obrazovni rad. Na kolektivu i učenicima Škole bilo je da daju svoj pečat, udahnu svež duh i stvore dobru atmosferu za rad. Dobri uslovi bili su veliki podstrek ionako vrednim i visoko motivisanim nastavnicima i zaposlenima da postižu još bolje rezultate. Na takmičenjima na republičkom nivou, u organizaciji Ministarstva prosvete, osvajana su neka od prva tri mesta iz raznovrsnih oblasti. Svaki put u poslednjih šest godina jedno od prva tri mesta osvojila je ekipa prve pomoći i realističnog prikaza povreda, oboljenja i stanja. Takođe, učenici su osvajali prva mesta na republičkim takmičenjima iz hemije, biologije, srpskog jezika i književnosti i stranih jezika i, u novije vreme, iz matematike, latinskog jezika i za rad učeničke zadruge.

Škola je u periodu od 2001. do 2009. godine verifikovana za obrazovanje učenika za obrazovne profile fiziotarapeutski, kozmetički i zubni tehničar, fiziotarapeutski tehničar-ogled i pedijatrijska sestra, tako da je uz već verifikovane profile, kompletirana lista obrazovnih profila u području rada zdravstvo i socijalna zaštita. Drugim rečima, Škola je sada verifikovana za 12 obrazovnih profila i dva ogledna.

Danas Škola ima odlične materijalno-tehničke uslove za rad, adekvatnu i savremenu opremu, motivisane nastavnike i učenike i spremna je da nastavi putem razvoja. Osnovni cilj u budućnosti je podizanje kvaliteta rada u svim oblastima školskog života kako bi ostvarili vizije razvoja definisane Školskim razvojnim planom.

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja