Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Plan upisa za školsku 2015/2016.

рб

Назив образовног профила

Број ученика

Број решења о верификацији

Датум верификације

1.

Медицинска сестра техничар

60

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

2.

Медицинска сестра васпитач

30

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

3.

Фармацеутскитехничар

30

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

4.

Козметички техничар

30

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

5.

Гинеколошко-акушерскасестра

30

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

6.

Зубни техничар

30

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

 

укупно

210

022-05-00225/94-03

17.10.2007. године

Предлог плaна уписа лица на преквалификације :

Образовни профил

Стручно оспособљавање

Преквалификација

Доквалификација

Укупно

Медицинска  сестра- техничар

0

10

0

10

Фармацеутски техничар

0

10

0

10

Лабораторијски техничар

0

5

0

5

Медицинска сестра- васпитач

0

10

0

10

Стоматолошка сестра- техничар

0

5

0

5

Физиотерапеутски техничар

0

5

0

5

Зубни техничар

0

5

0

5

УКУПНО

50

 

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja