Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Konacan raspored polaganja ispita u majsko-junskom roku 2016.

КОНАЧАH РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ

Мај – Јун  2016.

* напомена: неопходно је  да кандидати на испит понесу уплатницу за пријављене испите (уколико је нису доставили), а уколико реализација испита то захтева и потврду о одрађеним часовима у Болници или вртићу.

 

 

Датум испита

Време испита

Назив предмета

Начин полагања

Место полагања испита

Имена

30.05.2016

08:00

Неропсихијатрија са негом

Практично

Болница

1.     Јелић Марина

2.     Перишић Мирјана

3.     Поповић Мирјана

30.05.2016

09:00

Педијатрија са негом

Практично

Болница

1.     Перишић Мирјана

2.     Вукашин Јевђовић

30.05.2016.

11:00

Физичко васпитање

Практично

Школа

1. Шалипур Никола

31.05.2016.

08:00

Хирургија са негом 3 и 4

Практично

Болница

1. Ернеса Шуман

2. Перишић Мирјана

3. Јевђовић Вукашин

4. Шалипур Никола

31.05.2016.

08:00

Инфектологија са негом

Практично

Болница

1.     Ернеса Шуман

2.     Душан Николић

3.     Перишић Мирјана

4.     Драгана Вујић

5.     Мисаиловић Данијела

6.     Ненадовић Марија

7.     Mиленија Миљковић

31.05.2016

13:30

Медицинска биохемија

Теоријски

школа

1.      Савић Василије

2.      Перишић Мирјана

3.      Зрњевић Невена

4.      Гордић Тамара

5.      Хурић Индира

6.      Минић Маријана

7.      Друловић Олгица

31.05.2016.

14:30

Хирургија са негом 3 и 4

Теоријски

школа

1. Ернеса Шуман

2. Перишић Мирјана

3. Јевђовић Вукашин

4. Шалипур Никола

31.05.2016.

14:30

Хирургија 3 и 4

Теоријски

школа

1.     Пујовић Славица

2.     Матовић Софија

3.     Шундек Милисав

4.     Инђић Ивана

31.05.2016.

15:30

Педијатрија са негом

Теоријски

школа

1.     Перишић Мирјана

2.     Вукашин Јевђовић

01.06.2016.

08:00

Гинекологија и акушерство са негом

Практично

Болница

1.     Перишић Мирјана

2.     Поповић Мирјана

01.06.2016.

09:00

Васпитање и нега деце 3

Практично

Полетарац

1. Благојевић Милица

01.06.2016.

10:30

Здравствена психологија

Теорија

Школа

1.     Матовић Софија

2.     Вучићевић Марија

3.     Мехонић Харис

4.     Милорадовић Невена

5.     Виши Сабина

6.     Хурић Индира

7.     Минић Маријана

8.     Друловић Олгица

01.06.2016.

10:30

Психологија

Теорија

Школа

1. Кнежевић Душица

01.06.2016.

14:30

Психијатрија

Теорија

Школа

1. Инђић Ивана

02.06.2016.

07:00

Интерна медицина са негом 3 и 4

Практично

Болница

1.     Перишић Мирјана

2.     Поповић Мирјана

3.     Вукашин Јевђовић

4.     Mиленија Миљковић

5.     Шалипур Никола

02.06.2016.

10:00

Фармакологија (сви смерови осим стом. Сестре)

Теоријски

Школа

1.       Ернеса Шуман

2.       Лариса Хаџисалиховић

3.       Слађана Деспотовић

4.       Келовић Марина

5.       Чоловић Татјана

6.       Mиленија Миљковић

02.06.2016.

13:00

Здравствена нега 3 (стари програм)

Практично и Теоријски

Школа

1.     Ернеса Шуман

2.     Перишић Мирјана

3.     Mиленија Миљковић

02.06.2016.

13:00

Здравствена нега 4 (стари програм)

Практично и Теоријски

Школа

1.     Данијела Мисаиловић

2.     Вукашин Јевђовић

02.06.2016.

15:20

Дечја психологија

Теоријски

Школа

1. Благојевић Милица

03.06.2016.

13:30

Књижевност за децу

Теоријски

Школа

1. Милица Милутиновић

03.06.2016.

14:30

Енглески језик

Писмено

Школа

1. Шалипур Никола

06.06.2016.

09:15

Латински језик

Писмено

Школа

1.     Посркача Ивана

06.06.2016.

11:00

Патологија (сви смерови осим стом. Сестре)

Теоријски

Школа

1.     Савић Всилије

2.     Ернеса Шуман

3.     Зрњевић Невена

4.     Гордић Тамара

5.     Кнежевић Душица

6.     Деспотовић Слађана

7.     Бујишић Слободан

8.     Крсмановић Сандра

06.06.2016.

13:00

Медицинска етика

Теоријски

Школа

1.     Лариса Хаџисалиховић

2.     Вучићевић Марија

3.     Хурић Индира

06.06.2016.

14:00

Интерна медицина са негом 3 и 4

Теоријски

Школа

1.     Перишић Мирјана

2.     Поповић Мирјана

3.     Вукашин Јевђовић

4.     Mиленија Миљковић

5.     Шалипур Никола

06.06.2016.

14:00

Интерна медицина 3

Теоријски

Школа

1.     Пујовић Славица

2.     Лариса Хаџисалиховић

3.     Шундек Милисав

06.06.2016.

16:00

Инфектологија

Теоријски

Школа

1.     Пујовић Славица

2.     Шундек Милисав

3.     Келовић Марина

06.06.2016.

16:00

Инфектологија са негом

Теоријски

Школа

1.     Ернеса Шуман

2.     Душан Николић

3.     Перишић Мирјана

4.     Драгана Вујић

5.     Мисаиловић Данијела

6.     Ненадовић Марија

7.     Mиленија Миљковић

07.06.2016.

09:30

Музичко васпитање деце раног узраста

Практични и Теоријски

Школа

1. Милица Милутиновић

07.06.2016.

11:00

Култура тела

Практични и Теоријски

Школа

1. Салихагић Данина

07.06.2016.

11:00

Аналитичка хемија

Практични и Теоријски

Школа

1.  Шапоњић Светлана

07.06.2016.

11:30

Здравствена нега деце  раног узраста 2

Практични и Теоријски

Школа

1.      Пјевић Ирена

2.      Душица Кнежевић

07.06.2016.

11:30

Здравствена нега 2

Практични и Теоријски

Школа

1.     Матовић Софија

2.     Зрњевић Невена

3.     Хурић Индира

4.     Бујишић Слободан

07.06.2016.

13:00

Микробиологија са епидемиологијом

Теоријски

школа

1.       Василије Савић

2.       Гордић Тамара

3.       Кнежевић Душица

4.       Деспотовић Слађана

5.       Мехонић Харис

6.       Келовић Марина

7.       Крсмановић Сандра

8.       Чоловић Татјана

9.       Дејан Ристовић

07.06.2016.

13:00

Основи клиничке медицине

Теоријски

школа

1. Лелек Марина

07.06.2016.

15:20

Енглески језик

Усмено

Школа

1. Шалипур Никола

07.06.2016.

16:20

Неурологија

Теоријски

школа

1.     Пујовић Славица

2.     Гордић Тамара

3.     Шундек Милисав

4.     Келовић Марина

5.     Крсмановић Сандра

07.06.2016.

16:20

Неуропсихијатрија са негом

Теоријски

школа

1.     Јелић Марина

2.     Перишић Мирјана

3.     Поповић Мирјана

08.06.2016.

09:00

Васпитање и нега деце 3

Теоријски

школа

1. Благојевић Милица

08.06.2016.

10:30

Анатомија и физиологија

Теорија

Школа

1.       Бујишић Слободан

08.06.2016.

11:00

Латински језик

Усмено

Школа

1.     Посркача Ивана

08.06.2016.

11:00

Масажа

Практично и теоријски

Школа

1. Лелек Марина

08.06.2016.

13:30

Фармацеутска технологија 2 и 4

Практично и теоријски

Школа

1.      Шапоњић Светлана

2.      Немања Величковски

3.      Данијела Токовић

08.06.2016.

13:35

Фармакологија (за стоматолошке сестре)

Теоријски

школа

1.     Здравковић Катарина

2.     Станислава Урошевић

3.     Милош Микарић

4.     Маријана Стојановић

5.     Иван Хаџић

6.     Марија Марковић

7.     Биљана Живанопвић

8.     Виши Сабина

9.     Маслаковић Бранко

09.06.2016.

11:00

Хигијена и здравствено васпитање

Теоријски

Школа

1.     Кнежевић Душица

2.      Мехонић Харис

09.06.2016.

11:00

Исхрана

Теоријски

Школа

1. Салихагић Данина

09.06.2016.

12:00

Гинекологија и акушерство са негом

Теоријски

Болница

3.     Перишић Мирјана

4.     Поповић Мирјана

09.06.2016.

12:00

Гинекологија и акушерство

Теоријски

Болница

1.     Пујовић Славица

2.     Панић Бранислава

3.     Шундек Милисав

4.     Келовић Марина

5.     Крсмановић Сандра

10.06.2016.

11:00

Предузетништво

Практично и теоријски

Школа

1. Божић Стоја

13.06.2016.

11:00

Патологија

Теоријски

Школа

1.       Здравковић Катарина

2.       Станислава Урошевић

3.       Милош Микарић

4.       Маријана Стојановић

5.       Иван Хаџић

6.       Марија Марковић

7.       Биљана Живанопвић

8.       Виши Сабина

9.       Маслаковић Бранко

13.06.2016.

12:45

Физика

Теоријски

Школа

1. Шалипур Никола

13.06.2016.

13:00

Болести уста и зуба

Практично и Теоријски

Школа

1.     Здравковић Катарина

2.     Станислава Урошевић

3.     Милош Микарић

4.     Маријана Стојановић

5.     Иван Хаџић

6.     Марија Марковић

7.     Биљана Живанопвић

8.     Виши Сабина

9.     Маслаковић Бранко

10.  Павловић Јелена

11.  Анђела Филиповић

13.06.2016.

13:00

Стом. Материјали и инструменти

Практично и Теоријски

Школа

1.     Здравковић Катарина

2.     Станислава Урошевић

3.     Милош Микарић

4.     Маријана Стојановић

5.     Иван Хаџић

6.     Марија Марковић

7.     Биљана Живанопвић

8.     Виши Сабина

9.     Маслаковић Бранко

10.  Павловић Јелена

13.06.2016.

13:00

Превентивна стоматологија

Практично и Теоријски

Школа

1. Анђела Филиповић

 

 

Здравствена нега 3 (нови програм)

О терминима бићете накнадно обавештени

 

 

 

Здравствена нега 4 (нови програм)

 

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja