Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Raspored ispita u aprilskom roku, 2019

Anatomija i fiziologija 2.4. u 11.00, škola
1. Nikolić Bojana
2. Nikitović Ljubica
3. Pepović Dragana
4. Dimitrijević Olivera
5. Kovačević Marija
6. Rijalda Kozica
7. Pecikoza Helena
8. Fetahović Mirza
9. Jovičić Ivana
10. Grujović Rada
11. Krvavac Edin
12. Milović Marjana
13. Štulović Tijana

Patologija 3.4. u 11,00 škola
1. Hadžalić Neira
2. Marković Marija
3. Joksić Ivana
4. Radisavlјević Ljubica
5. Jokić Darko
6. Rijalda Kozica
7. Ponjavić Aleksandra
8. Maričić Milijada
9. Fetahović Mirza
10. Čaprić Nevena
11. Marković Branka
12. Krvavac Edin
13. Štulović Tijana

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem 10.4. u 11,00 škola
1. Hadžalić Neira
2. Pepović Dragana
3. Erak Irma
4. Maričić Milijada
5. Pecikoza Helena
6. Fetahović Mirza
7. Krvavac Edin

Ekologija i zaštita životne sredine 10.4. u 11,00 škola
1. Jokić Darko

Mikrobiologija sa epidemiologijom 10.4. u 11,00 škola
1. Marković Branka
2. Joksić Ivana
3. Erak Irma
4. Kozica Rijalda
5. Ponjavić Aleksandra
6. Mosurović Jovana
7. Maričić Milijada
8. Marković Branka
9. Marković Želјka

Mikrobiologija i epidemiologija sa parazitologijom2 naknadno
1. Jokić Darko

Farmakologija, Farmakologija i farmakoterapija 3.4. u 12,45 škola
1. Ponjavić Aleksandra
2. Stamatović Gordana
3. Maričić Milijada
4. Nikolić Ana

Hirurgija 3 17.4. u 11,00 škola
1. Radojičić Radina
2. Čolović Tatjana

Hirurgija 4 17.4. u 11,00 škola
1. Alјović Asmir
2. Trnavac Jovana
3. Trnavac Bojana
4. Kahrović Ajla
5. Lučić Ivana
6. Matović Sofija

Psihijatrija 10.4. u 11,00 škola
1. Alјović Asmir
2. Trnavac Bojana
3. Trnavac Jovana
4. Kahrović Ajla
5. Lučić Ivana
6. Čolović Tatjana

Neurologija 17.4. u 11,00 škola
1. Brujić Nikola
2. Lučić Ivana

Ginekologija 10.4. u 13,00 škola
1. Brujić Nikola
2. Čolović Tatjana

Infektologija 10.4. u 11,00 škola
1. Čolović Tatjana

Interna medicina 3 10.4. u 11,00 škola
1. Lučić Ivana
2. Čolović Tatjana

Interna 4 10.4. u 11,00 škola
1. Trnavac Bojana
2. Trnavac Jovana
3. Lučić Ivana

Osnovi kliničke medicine 3.4. u 11,00 škola
1. Erak Irma

Kineziologija 3 3.4. u 8,00 praktično, u 12,45 teorija, škola
1. Erak Irma
2. Nikolić Ana

Pedijatrija 4 9.4. u 8,00 praktično, 9,00 teorija , bolnica
1. Alјović Asmir
2. Trnavac Bojana
3. Trnavac Jovana
4. Čolović Tatjana

Pedijatrija 3 (vaspitači) 9.4. u 8,00 praktično, 9,00 teorija , bolnica
1. Marković Marija
2. Marković Branka

Psihologija 4.4. u 14,30 škola
1. Marković Marija
2. Jokić Darko

Zdravstvena psihologija 4.4. u 14,30 škola
1. Maričić Milijada
2. Pecikoza Helena
3. Čaprić Nevena
4. Krvavac Edin
5. Dragović Jelena

Dečija psihologija 4.4. u 14,30 škola
1. Marković Marija
2. Marković Branka

Medicinska biohemija 3.4. u 14,00 škola
1. Hadžalić Neira
2. Joksić Ivana
3. Laketić Nevena
4. Rijalda Kozica
5. Ponjavić Aleksandra
6. Nikolić Ana
7. Dragović Jelena

Medicinska etika 2.4. u 11,00 škola
1. Maričić Milijada
2. Pecikoza Helena
3. Krvavac Edin
4. Dragović Jelena
5. Čolović Tatjana

Latinski jezik pismeni 8.4. u 10,15, teorija 12.4. u 11,15, škola
1. Kovačević Marija
2. Fetahović Mirza
3. Jovičić Ivana
4. Marković Želјka

Zdravstvena nega 1 4.4. u 12,45 škola
1. Kovačević Marija

Zdravstvena nega 2 8.4. u 8,00 škola
1. Kozica rijalda
2. Pecikoza Helena
3. Fetahović Mirza
4. Pjević Ljilјana

Zdravstvena nega 3 10.4. u 7,00 praktično u bolnici, a teorija u školi u 10,15
1. Lučić Ivana
2. Matović Sofija

Zdravstvena nega 4 10.4. u 7,00 praktično u bolnici, a teorija u školi u 10,15
1. Krsmanović Sandra

Prva pomoć 4.4. u 12,45 u školi
1. Joksić Ivana
2. Pjević Ljilјana
3. Jovičić Ivana

Zdravstvena zaštita sa prvom pomoći 4.4. u 12,45 u školi
1. Jokić Darko

Predškolska pedagogija 15.4. u 14,15
1. Pepović Dragana

Vaspitanje i nega dece 3 Praktično 11.4. u 8,00 vrtić Neven, teorija 15.4. u 14,15 u školi
1. Marković Marija
2. Marković Branka
3. Marković Želјka

Vaspitanje i nega dece 4 Praktično 11.4. u 8,00 vrtić Neven, teorija 15.4. u 14,15 u školi
1. Joiksić Ivana
2. Marković Branka

Književnost za decu 8.4. u 11,00 škola
1. Marković Marija
2. Marković Branka
3. Marković Želјka

Organizacija farmaceutske delatnosti 4.4. u 12,00 u školi
1. Dimitrijević Olivera
2. Štulović Tijana

Farmaceutska tehnologija 2 4.4. u 12,00 u školi
1. Radisavlјević Ljubica
2. Čaprić Nevena
3. Štulović Tijana

Farmaceutska tehnologija 3 4.4. u 12,00 u školi
1. Laketić Nevena
2. Čaprić Nevena

Farmakognozija sa fitoterapijom 2? 4.4. u 12,00 u školi
1. Radisavlјević Ljubica

Bromatologija 4.4. u 12,00 u školi
1. Laketić Nevena
2. Stamatović Gordana

Kozmetologija 4.4. u 12,00 u školi
1. Laketić Nevena

Sociologija 16.4. u 15,20, u školi
1. Brujić Nikola

Matematika 3 pismeno 10.4. u 12,45, teorija 16.4. u 13,00 škola
1. Brujić Nikola

Analitička hemija 5.4. u 12,00 škola
1. Čaprić Nevena

Preduzetništvo 9.4. u 15,20, škola , napomena:Biznis planove elektronskom poštom poslati nastavniku najkasnije do 6.4.2019.
1. Erak Irma
2. Stamatović Gordana
3. Pjević Ljilјana
4. Lučić Ivana