Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Raspored ispita u junskom roku, 2019

Anatomija i fiziologija    4.6. u 13,30 u školi

 1. Radović Valentina
 2. Pepović Dragana
 3. Kovačević Marija
 4. Nikitović Ljubica
 5. Nikolić Ivan
 6. Kozica Rijalda
 7. Bašović Amer
 8. Jusović Bakir
 9. Milović Mirjana
 10. Grujović Rada
 11. Šušnjar Nikolina

Farmakologija      4.6. u 13,30 u školi

 1. Laketić Nevena
 2. Jusović Bakir
 3. Šulјagić Aleksandra

Mikrobiologija sa epidemiologijom    5.6.u 11,00 u školi

 1. Maričić Milijada
 2. Radović Valentina
 3. Kozica Rijalda
 4. Joksić Ivana
 5. Čaprić Nevena
 6. Radisavlјević Ljubica
 7. Drulović Olgica
 8. Nikolića Ana

Higijena       5.6.u 11,00 u školi

 1. Pepović Dragana

Patologija      3.6.u 12,00 u školi

 1. Dimitrijević Olivera
 2. Radović Valentina
 3. Kozica Rijalda
 4. Jokić Darko
 5. Bašović Amer
 6. Radisavlјević Ljubica

Osnove kliničke medicine       praktično 5.6. u 7,00 u bolnici (prof.Irena Petronijević), teorija 5.6. u 11,00 u školi

 1. Dragović Jelena
 2. Nikolić Ana

Zdravstvena psihologija    6.6. u 14,30 u školi

 1. Radović Valentina
 2. Jusović Bakir
 3. Dragović Jelena
 4. Čaprić Nevena
 5. Pjević Ljilјana
 6. Drulović Olgica

Psihologija          6.6. u 14,30  u školi

 1. Jokić Darko
 2. Marković Marija

Dečija psihologija      6.6. u 14,30 u školi

 1. Marković Marija

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 1    3.6. u 8,30 u školi

 1. Pepović Dragana

Prva pomoć            3.6.u 8,30 u školi, kabinet broj 45

 1. Marković Branka
 2. Nikolić Ivan
 3. Marković Marija
 4. Hadžalić Neira

Zdravstvena nega 1   3.6 u 8,30 u školi

 1. Kovačević Marija
 2. Nikolić Ivan

Zdravstvena nega 2     4.6. u 14,00 u školi

 1. Kozica Rijalda
 2. Fetahović Mirza
 3. Jusović Bakir

Zdravstvena nega 3    praktično 5.6.u 7.00  u bolnici,  teorija 5.6. u 10,15 u školi

 1. Maričić Milijada
 2. Čolović Tatjana
 3. Šulјagić Olivera
 4. Alјović Asmir

Zdravstvena nega 4     praktično 5.6.u 7.00  u bolnici,  teorija 5.6. u 12,00 u školi

 1. Čolović Tatjana
 2. Lučić Ivana
 3. Trnavac Bojana
 4. Trnavac Jovana
 5. Krsmanović Sandra

Vaspitanje i nega dece 4    praktično 6.6.u 8.00  vrtić „Neven“,  teorija 7.6. u 14,15 u školi

 1. Marković Marija

Ginekologija        5.6. u 12,00 u školi

 1. Kitutu Kristina
 2. Šulјagić Aleksandra

Interna 3      3.6.  u 13,30 u školi

 1. Kitutu Kristina
 2. Pleskonjić Tamara

Interna 4     3.6.  u 13,30 u školi

 1. Kahrović Ajla
 2. Ćirjanić Slavica
 3. Lučić Ivana

Hirurgija 3     5.6.  u 11,00 u školi

 1. Kitutu Kristina
 2. Pleskonjić Tamara
 3. Milјković Milenija

Hirurgija 4      5.6.  u 11,00 u školi

 1. Kahrović Ajla

Neurologija        5.6.  u 11,00 u školi

 1. Kitutu Kristina
 2. Radojičić Radina
 3. Ćirjanić Slavica

Pedijatrija 4   termin će biti naknadno objavlјen

 1. Kahrović Ajla
 2. Čolović Tatjana
 3. Ponjavić Aleksandra
 4. Lučić Ivana
 5. Alјović Asmir

Pedijatrija 4 (medicinska sestra vaspitač)  termin će biti naknadno objavlјen

 1. Marković Branka
 2. Marković Marija

Infektivne bolesti sa negom    praktično 3.6. u 10,00 u bolnici,  teorija 3.6. u 13,30 u školi

 1. Marković Branka
 2. Marković Marija

Infektologija    3.6.  u 13,30 u školi

 1. Ćirjanić Slavica

Psihijatrija      3.6.  u 13,30 u školi

 1. Ponjavić Aleksandra
 2. Lučić Ivana

Medicinska biohemija   5.6.  u 14,00 u školi

 1. Marković Branka
 2. Marković Marija
 3. Jusović Bakir
 4. Milјković Milenija
 5. Čaprić Nevena
 6. Vranić Slavica

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta      6.6. u 14,00 u školi

 1. Marković Branka
 2. Marković Marija

Latinski jezik    pismeno 3.6. u 10,15, kabinet 66., teorija 5.6.u 10,45 škola

 1. Fetahović Mirza
 2. Marković Želјka

Medicinska etika      4.6. u 11,30 u školi

 1. Hadžalić Neira
 2. Pjević Ljilјana

Kultura tela     5.6. u 11,00 u školi, potrebna komplet oprema za fizičko

 1. Ponjavić Aleksandra

Medicinska geografija     3.6. u 11,00 u školi

 1. Ponjavić Aleksandra
 2. Milјković Milenija
 3. Nikolić Ana

Analitička hemija       7.6. u 12,00 u školi

 1. Čaprić Nevena
 2. Radosavlјević Ljubica

Farmaceutska tehnologija 2     4.6. u 13,30 u školi

 1. Di mitrijević Olivera

Farmaceutska tehnnologija 4      4.6. u 13,30 u školi

 1. Laketić Nevena
 2. Stamatović Gordana

Farmakognozija sa fitoterapijom 2      4.6. u 13,30 u školi

 1. Dimitrijević Olivera

Farmakognozija sa fitoterapijom 3       4.6. u 13,30 u školi

 1. Čaprić Nevena

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 4      4.6. u 13,30 u školi

 1. Laketić Nevena
 2. Stamatović Gordana

Kozmetologija 4      4.6. u 13,30 u školi

 1. Stamatović Gordana

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom  2       praktično 12.6. u 13,30 u školi, teorija naknadno

 1. Jokić Darko

Preduzetništvo    4.6. u 15,00 u školi

 1. Maričić Milijada
 2. Čolović Tatjana
 3. Ponjavić Aleksandra
 4. Nikolić Ana

Parcijalna proteza    4.6. u 14,30 u školi

 1. Vranić Slavica
 2. Obučćina Slavica

Specijalna rehabilitacija     praktično 4.6. u 9,00 u bolnici, teorija naknadno

 1. Nikolić Ana
 2. Knežević Irma

Fizikalna terapija 4    praktično 4.6. u 9,00 u bolnici, teorija naknadno

 1. Nikolić Ana
 2. Knežević Irma

Kieziterapija 4      praktično 4.6. u 9,00 u bolnici, teorija naknadno

 1. Nikolić Ana
 2. Knežević Irma