Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Avgustovski ispitni rok 2018/2019

Anatomija i fiziologija            19.8. u 8.00 u školi

 1. Kovačević Marija
 2. Radović Valentina
 3. Grujović Rada
 4. Šušnjar Nikolina

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem      19.8. u 9.00 u školi

 1. Pepović Dragana
 2. Nikitović Ljubica
 3. Fetahović Mirza
 4. Pjević Ljilјana

Patologija     19.8. u 9.00 u školi

 1. Pepović Dragana
 2. Drulović Olgica
 3. Fetahović Mirza
 4. Šušnjar Nikolina

Mikrobiologija sa epidemiologijom      19.8. u 9.00 u školi

 1. Hadžalić Neira
 2. Joksić Ivana
 3. Čaprić Nevena
 4. Radović Valentina
 5. Radisavlјević Ljubica
 6. Dimitrijević Olivera
 7. Kozica Rijalda
 8. Marković Želјka

Farmakologija         19.8. u 8.00 u školi

 1. Hadžalić Neira
 2. Jusović Bakir

 

Osnove kliničke medicine      praktično  20.8. u 7.00 u bolnici

                                         Teorija      20.8. u 9.00 u školi

 1. Nikolić Ana

 

Latinski jezik       pismeno 20.8. u 10.00 u školi, teorija naknadno

 1. Marković Želјka

 

Psihologija      21.8. u 10.00 u školi

 1. Jokić Darko

 

Zdravstvena psihologija  21.8. u 10.00 u školi

 1. Jusović Bakir
 2. Dragović Jelena
 3. Šušnjar Nikolina 

Predškolska pedagogija             19.8. u 9.00 u školi

 1. Pepović Dragana

 

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta 2     21.8. u 9.00 u školi

 1. Pepović Dragana

 

Zdravstvena nega 1       21.8. u 9.00 u školi

 1. Kovačević Marija

 

Zdravstvena nega 2     21.8. u 9.00 u školi

 1. Drulović Olgica
 2. Jusović Bakir

 

Zdravstvena nega 4            praktično 20.8. u 7.00 u bolnici

                                             Teorija   20.8. u 11.00 u školi

 1. Čolović Tatjana
 2. Krsmanović Sandra

Pedijatrija sa negom 4 (vaspitači)    praktično 21.8. u 8.00 u bolnici

                                                                Teorija   21.8. u 8.30 u bolnici

 1. Joksić Ivana

 

Pedijatrija 4         21.8. u 8.30 u bolnici

 1. Maričić Milijada
 2. Ponjavić Aleksandra
 3. Kahrović Ajla
 4. Alјović Asmir
 5. Ćirković Slavica

 

Infektologija sa negom  praktično  20.8. u 7,00 bolnica, teorija  21.8. u12,00 školi

 1. Joksić Ivana 

Infektologija     21.8. u12,00 školi

 1. Maričić Milijada
 2. Ponjavić Aleksandra
 3. Ćirjanić Slavica

 

Psihijatrija               21.8. u 12,00, škola

 1. Maričić Milijada
 2. Ponjavić Aleksandra

 

Ginekologija     21.8. u 11.00 u školi

 1. Ponjavić Aleksandra

 

Interna medicina 3    21.8. u 12,00, u školi

 1. Šunjevarić Aleksandra

 

Interna medicina 4    21.8. u 12,00, u školi

 1. Radojičić Radina

 

Hirurgija 3                  20.8. u 9.00 u školi

 1. Ponjavić Aleksandra
 2. Šunjevarić Aleksandra

 

Hirurgija 4                   20.8. u 9.00 u školi

 1. Ponjavić Aleksandra
 2. Kahrović Ajla

 

Neurologija    20.8. u 9.00 u školi

 1. Milјković Milenija
 2. Šulјagić Aleksandra

 

Kineziologija 2         praktično        19.8. u 8.00 u školi

                                    Teorija        20.8. u 9.00 u školi

 1. Nikitović Ljubica
 2. Dragović Jelena
 3. Šušnjar Nikolina

 

Masaža 3           19.8. u 8.00 u školi

 1. Dragović Jelena

 

Muzičko vaspitanje dece ranog uzrasta      20.8. u 12.00 u školi

 1. Joksić Ivana

 

Preduzetništvo          22.8. u 9.00 u školi

 1. Kahrović Ajla
 2. Šulјagić Aleksandra
 3. Milјković Milenija

 

Medicinska biohemija    22.8. u 8.00 u školi

 1. Joksić Ivana
 2. Čaprić Nevena
 3. Radović Valentina
 4. Jusović Bakir
 5. Kozica Rijalda
 6. Milјković Milenija

 

Kultura tela     20.8. u 11.00 u školi, potrebna oprema za fizičko

 1. Radojičić Radina
 2. Alјović Asmir

 

Medicinska geografija    20.8. u 11,00 u školi

 1. Alјović Asmir
 2. Milјković Milenija

 

Književnost za decu      21.8. u 8.30 u školi

 1. Marković Želјka

 

Analitička hemija 2    19.8. u 10.00 u školi

 1. Dimitrijević Olivera

 

Farmakognozija sa fitoterapijom 2    20.8. u 9.00 u školi

 1. Mosurović Jovana

 

Farmakognozija sa fitoterapijom 3     20.8. u 9.00 u školi

 1. Radović Valentina
 2. Radisavlјević Ljubica

 

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 3       20.8. u 9.00 u školi

 1. Čaprić Nevena
 2. Radović Valentina

 

Farmaceutska tehnologija 3      20.8. u 9.00 u školi

 1. Radović Valentina
 2. Radisavlјević Ljubica
 3. Dimitrijević Olivera

 

Toksikologija 3           20.8. u 9.00 u školi

 1. Čaprić Nevena
 2. Radović Valentina

 

Osnove kliničke farmacije        20.8. u 9.00 u školi

 1. Čaprić Nevena
 2. Radović Valentina

Maturski ispit

 

Medicinska sestra tehničar

 1. Čolović Tatjana
 2. Panić Branislava

 

Farmaceutski tehničar

 1. Laketić Nevena

 

Medicinska sestra vaspitač

 1. Joksić Ivana
 2. Marković Marija izborni predmet     Predškolska pedagogija 19.8. u 10.00 u školi

 

Fizioterapeutski tehničar

 1. Nikolić Ana