Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prekvalifikacije uputstva

Најчешћа питања везана за преквалификације

 

 1. Шта је све потребно да би се преквалификовали за неки од смерова у Нашој Школи?

Уз молбу директору школе за упис на одређени смер , тј. смер за који сте заинтересовани потребне су оверене фотокопије сва четири сведочанства и дипломе из средње школе коју сте завршили, извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних уколико постоји промена презимена. Уколико сте у радном односу на пословима за које се преквалификујете  потврду да сте запослени оверену од стране одговорног лица.

 

 1. Како се пише молба?

Молба се пише директору школе са жељом да прихвати Вашу молбу за преквалификацију. У молби се наводи коју средњу школу сте завршили, и који образовни профил у нашој школи желите да упишете. Било би добро да наведете и разлог због чега сте се одлучили баш за тај смер. У доњем левом углу пишете место и датум писања молбе, а у доњем десном углу потписујете се као подносилац молбе, адреса и обавезно важећи број телефона. ОБАВЕЗНО: све измене броја телефона се морају пријавити. Пример молбе:

Медицинскa школa Ужице

Директору

Молба

 

Молим да ми одобрите да у Вашој школи упишем преквалификацију на смер медицинска сестра васпитач. Завршила сам медицинску школу у Чачку, смер медицинска сестра техничар, дипломирала 2001. Радила сам као медицинска сестра у групи. Од прошле године због измене закона више не могу да радим као медицинска сестра у вртићу, па ми је сада потребно да завршим наведени смер како бих задржала посао.

               

Унарпед захвална,  

                             Чоловић Милица

                                            Чоловић Милица

 Чачак,                                Таковска 7

19.09.2010.                          32000 Чачак

                                             032/123-456

                                             064/12-34-567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Колико предмета треба да полажем да бих добила диплому Ваше школе као кандидат на преквалификацији?

На основу Ваших сведочанстава и дипломе, наша комисија за упоређивање плана и програма по смеровима, утврђује разлику у  предметима и директор доноси решење о полагању испита ученика на преквалификацији. Решење садржи који су испити признати и оцене са једне стране, и испите које би требало да полажете по разредима са друге стране. Предмети који имају вежбе, такође су наглашени у решењу и укупан број вежби и блок наставе се налази у загради поред њега, нпр. Педијатрија са негом (100В + 30Б), а то значи да предмет Педијатрија са негом има 100 часова вежби и 30 часова вежби у блоку.

 1. Морају ли све вежбе да се одрађују у школи?

У школи се одрађује 30% вежби од укупног броја вежби предвиђених за тај предмет, што значи ако посматрамо претходно дати пример: 30 часова одрађујете у школи, а 70%, тј.70 часова у установи коју сами одаберете уз писани упут школе. Након вежби у школи, добијате упут и детаљне инструкције где и како да дорадите вежбе. Настава у блоку се увек обавља у другој установи (у претходном примеру 30 часова вежби у блоку).

 

 1. Да ли могу да изађем на испит а да не одрадим вежбе пре, него после испита?

Не, на испит морате доћи са потврдом да сте одрадили вежбе  у установи у коју сте упућени, а наставник који Вам је водио вежбе у школи, даје потврду Вашем разредном старешини да сте одрадили вежбе које су Вам потребне. Тек тада сте стекли услов да изађете на испит.

 

 1. Пристајем на услове! Како да се упишем?

Уплатом годишње школарине и трошкова издавања решења сматра се да сте уписани кандидат на преквалификацији.

 

 1. Постоје ли рокови када се одржавају и организују вежбе и испити?

Да, постоје рокови за вежбе и испите предвиђени годишњим планом и програмом.

Испитни рокови за ванредне ученике и преквалификације

Испитни рокови – ванредни ученици и преквалификације

Датум

Пријављивање испита

од 10. До 20. У месецу који претходи испитном року

новембарски рок

01-21.11.2016.

Децембарски рок

12-26.12.2016.

јануарско- фебруарски

10.01.-27.01.2017.

априлски рок

27.03.-11.04.2017.

јунски рок

24.05.-12.06.2017.

 августовски рок

20.08.-30.08.2017.

Термини за вежбе за кандидате на преквалификацији

 

вежбе

01.10.-30.10.2016.

вежбе

21.11.-05.12.2016.

вежбе

20.02-20.03.2017.

вежбе

03.05 -22.05.2017.

Матурски испити

 

новембарски рок

12-20.11.2016.

јануарско- фебруарски

17-23.02.2016.

априлски рок

18-25.04.2016.

Јунски рок

03-21.06.2017.

Августовски рок

25.-30.08.2017.
       

 

НАПОМЕНА: Вежбе и испити се пријављују од 10-20-ог у месецу за следећи месец. Постоје пријаве за испит, које попуњавате и заједно са уплатницом достављате у школу, канцеларија бр.30.  Уколико нисте из Ужица, пријаву можете послати и поштом. Уколико шаљете поштом, пошаљите копију уплатнице а оргинал сачувајте код Вас и носите је на испит. Распитујте се да ли је уплатница стигла.

 

 1. Нисам изашла у претходном року на испит. Могу ли ту уплатницу да искористим за следећи рок?

Уколико сте били спречени да дођете на испит због здравствених проблема, немогућносшћу да изађете са посла уколико радите и сл. Пишете Молбу директору школе да Вам призна уплатницу за следећи испитни рок и обавезно прилажете оверену потврду са посла , из здравствене установе и сл. У року од 2-3 дана од пријема молбе, добијате одговор на Вашу молбу.

 

 1. До када морам да уплатим вежбе које сам одрадила?

Вежбе се уплаћују до 7 дана по одрађеним вежбама. Уколико је испит раније, вежбе се морају уплатити раније, до испита.

 

 1. Која је цена вежби?

Цена вежби се одређује према броју кандидата у групи. Нпр. цена вежби по часу за групу од 2-5 кандидата је 1320 динара. Уколико је у групи 4 кандидата, цена се одређује на следећи начин:

1320 : 4 = 330

То значи да је цена по часу за једног кандидата 330 динара.

На решењу имате поред предмета и број вежби које треба да одрадите. Од тог броја 30% вежби одрађујете у школи, а осталих 70% у здравственој установи у коју Вас упутимо. Ако је укупан број вежби 100В, онда је 30% уствари 30 часова. Ако је 1 час по кандидату 330 динара, онда је цена 30 часова:

330 x 30 = 9900

Цена вежби по кандидату за овај предмет биће 9900 динара.

 

 1. Колико кандидата за вежбе може да буде у групи?

То зависи од предмета, али и од интересовања. Најидеалније је 6-8 кандидата у групи.

 

 1. Дошла сам на вежбе и било нас је само двоје, а када смо договарали било нас је седморо у групи. Шта се у том случају дешава са ценом вежби?

Сви кандидати предвиђени за те вежбе су обавештени пре почетка вежби о њиховом одржавању, а то ко ће се појавити на вежбама не зависи од школе већ искључиво од кандидата. Цена вежби се формира према броју кандидата који су присуствовали вежбама.

 

 1. Шта је потребно за вежбе које се одржавају у Болници?

Потребна је комплет униформа: бели мантил или блуза, и беле панталоне и чисте кломпе. Униформа мора бити чиста, попеглана, уредна.

 

 1. Шта је потребно за вежбе у вртићу?

Потребна је униформа, кломпе, санитарна обрада (узима се у Заводу за заштиту здравља). Униформа мора бити чиста, попеглана, уредна.

 

НАПОМЕНА:

 

     Уколико имате било каква питања за директора школе, или сте незадовољни начином рада можете се у писаној форми обратити директору и предати у канцеларију бр.30. Одговор добијате у року од 2 - 3 дана.

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja