Medicinska škola Užice

729

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

87

NASTAVNIKA

Dokumenta neophodna za upis u Medicinsku školu


Ako se upis obavlja neposredno u školi:


 

    1. Prijava za upis
    2. Uverenje o položenom završnom ispitu i originalno svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju , odnosno originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Za upis u Medicinsku školu potrebno je i uverenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova, propisanih za obrazovni profil za koji učenik konkuriše, ali Škola  može preuzeti te podatke iz Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema elektronskim putem.

                                                                     

Na osnovu promenjenog Kalendara aktivnosti za sprovođenje završnog ispita , podsećamo da su termini za upis učenika u srednje škole 9. i 10. jun 2020. od 8 do 15 sati.

 

Uprava Škole

 

 

E UPIS - OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

 

Pošto je na portalu eUprave dostupna unapređena usluga za upis učenika u srednje škole (eUpis), Škola je dužna da obavesti roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o sledećem:


    1. Da imaju mogućnost prijave za upis učenika u srednju školu preko Portala eUprava i da, u tom slučaju, ne moraju da dolaze u školu,

    1. Da oni koji ne iskoriste uslugu preko Portala eUprava moraju da dođu u školu, ali da nema potrebe da donese bilo koji dokument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.).

                                                                                                        Uprava Medicinske škole u Užicu

Dokumenta za učenike i roditelje

Upis školske 2020/2021

COVID19 - Kako se zaštititi?

Pravila ponašanja zaposlenih

Prekvalifikacije

Svako ko poseduje diplomu ma koje srednje škole za određeni obrazovni profil, zapravo je kvalifikovan za bavljenje tim poslom. A ukoliko ta osoba ima želju i da se kvalifikuje za još neko zanimanje, bez obzira kom području da pripada, onda je potrebno da pristupi procesu prekvalifikacije.