Medicinska škola Užice

719

UČENIKA

86

ŠKOLSKIH PREDMETA

89

NASTAVNIKA
 
OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE
 
Upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu biće organizovan 12. i 13. jula 2021. godine od 8 do 15 sati u prostorijama Medicinske škole u Užicu.
 
Prijave za upis podnose se u skladu sa Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2021/2022. godinu i Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu.
 
 
Savindan 2021.
 
Obaveštenje o nastavi u drugom polugodištu
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenta za učenike i roditelje

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje
širenja zarane bolesti COVID19

Upis školske 2020/2021

COVID19 - Kako se zaštititi?

Pravila ponašanja zaposlenih

Tehnika dezinfekcije ruku sredstvima na bazi 70% alkohola

Prema preporukama nadležnog ministarstva i uputstvima Zavoda za javno zdravlje Srbije-Batut za zaštitu nastanka i širenja kovid virusa u školskoj sredini, preporučujemo redovno i često pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od 20 sekundi ispravnom tehnikom, ili dezinfekciju ruku sredstvima na bazi 70% alkohola. 

Sa sagovornicima je potrebno održavati razdaljinu od najmanje 1,5 m. Masku nositi u zatvorenom prostoru sa više osoba, tako da pokriva nos, usta i bradu, a i na otvorenom ukoliko nije moguće održati preporučenu distancu. 
Želimo Vam dobro zdravlje!
 
VIDEO KLIPOVI:

- Mеrе zаštitе оd коvidа-19 nа rаdnоm mеstu

- Prаvilnа upоtrеbа zаštitnih mаsкi

- Како оbаviti higiјеnu ruкu srеdstvоm nа bаzi аlкоhоlа

- Како prаti ruке sаpunоm i vоdоm

Mere zaštite zdravlja učenika i zaposlenih u srednjoj školi

U okviru mera za zaštitu zdravlja učenika i zaposlenih u srednjoj školi, nastavnici Tima za podršku učenicima i nastavnicima i Programa zdravstvene zaštite, u saradnji sa školom, prema preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sproveli su akciju obaveštavanja učenika, roditelja, nastavnog i nenastavnog osoblja o osnovnim principima prevencije COVIDA 19 u školskoj sredini. Aktivnosti obuhvataju preventivnu edukaciju, mere smanjenja rizika unosa i širenja korona virusa, održavanja fizičke distance, nošenja maski, redovnog pranja i dezinfekcije ruku.

Edukativni materijali su postavljeni na vidljivim mestima u prostorijama škole, a kratki video filmovi o načinima i značaju prevencije COVIDA 19, mogu se pratiti u narednim danima na sajtu i društvenim mrežama škole  (instagramu i facebook profilu škole).

Profesorke: Olja Bogdanović i Irena Petronijević

 

 Prekvalifikacije

Svako ko poseduje diplomu ma koje srednje škole za određeni obrazovni profil, zapravo je kvalifikovan za bavljenje tim poslom. A ukoliko ta osoba ima želju i da se kvalifikuje za još neko zanimanje, bez obzira kom području da pripada, onda je potrebno da pristupi procesu prekvalifikacije.