Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Поштовани посетиоци, услед реконструкције сајта постоји могућност да одређени делови сајта нису у функцији.

Junski ispitni rok školske 2016/2017. godine

 

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК  ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА  теорија  30.05. у  10:00ч (у школи)

1.Васиљевић Мирјана

 1. Лончаревић Јана
 2. Рожајац Азра
 3. Остовић Катарина
 4. Пушоња Кристина

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА  теорија  01. 06. у  11:00ч (у школи)

 1. Кучевић Шеила
 2. Друловић Олгица
 3. Шушњар Николина
 4. Рајак Марија

5.Јашић Никола

6.Вуковић Зорица

 

ПАТОЛОГИЈА                     теорија31.05.у  13:00ч (у школи)

1.Вујовић Филип

 1. Марковић Жељка
 2. Кучевић Шеила

 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА      теорија31.05.у  13:00ч (у школи)

1.Љујић Маријана

 

МИКРОБИОЛОГИЈА           теорија   09.06.у  12:00ч (у школи)

1.Аљовић Асмир

2.Хурић Индира

 1. Кучевић Шеила
 2. Остовић Катарина
 3. Зрњевић Невена

 

ФАРМАКОЛОГИЈА                  теорија   08.06.у  11:00ч (у школи)

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Јагодић Предраг
 3. Миљковић Миленија
 4. Гојачанин Љиљана

6.Кахровић Мајла

 1. Јашић Никола
 2. Рајак Марија
 3. Рајковић Биљана
 4. Ћуковић Јовица

ОСНОВИ  КЛИНИЧКЕ  МЕДИЦИНЕ            теорија 09.06. у  12:00ч (у школи)

1.Ђоковић Јасмина

 1. Тодоровић Невена

 

 

ХИГИЈЕНА  СА ЗДРАВСТВЕНИМ  ВАСПИТАЊЕМ  теорија    09.06. у  12:00ч (у школи)

1.Марковић Жељка

 1. Кучевић Шеила
 2. Кахровић Мајла
 3. Шушњар Николина

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И  АКУШЕРСТВО  3               теорија 25.05. у 08:00 (у школи)

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Секулић Сања
 3. Недић Радава
 4. Рајковић Биљана
 5. Зрњевић Невена
 6. Недић Радава

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 3  (гинек. ак.сестра) практични 24.05. у 10:00ч

1.Рибић Јасна                                                                                                                                    ( у школи )

                                                                                                                       теорија 25.05. у 08:00 (у школи)

 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 4         практични  24.05. у 10:00ч ( у школи)

1.Петровић  Јелена                                                                        теорија  25.05. у 08:00 (у школи)

 

 

АКУШЕРСТВО  И  ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ      теорија 25.05. у 08:00 (у школи)

1.Ћирковић Катарина

 

 

ПРВА ПОМОЋ      практични и теорија   24.05. у 10:30ч (у школи)

1.Друловић Олгица

 1. Јашић Никола
 2. Недић Радава
 3. Мрдак Војимирка

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1       практичнии  теорија   01.06.  09:30ч(у школи)

1.Ранђеловић Анђелија

 1. Јашић Никола

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  2      практични и  теорија     01.06.  09:30ч (у школи)

1.Аљовић Асмир

 1. Кучевић Шеила
 2. Пушоња Кристина
 3. Кахровић Мајла
 4. Рајак Марија
 5. Вуковић Зорица

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3                     практични     25.05.у 07:30ч  ( у болници)

1.Васињевић  Мирјана                            теорија 31:05.у 12:00ч (у школи)

 1. Вујовић Филип
 2. Благојевић Невена
 3. Гојачанин Љиљана
 4. Кучевић Шеила
 5. Крсмановић Сандра
 6. Мустајбеговић Дино

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 4                  практични     26.05.у 07:30 ч ( у болници)

1.Гојачанин Љиљана                            теорија 31:05.у 12:00ч (у школи)

 1. Мустајбеговић Дино
 2. Гордић Тамара

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 3       теорија05.06.у 07:30ч  ( у болници)

1.Ћирковић Катарина

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 4      теорија06.06.у 09:30ч  ( у болници)

1.Ћирковић Катарина

 

 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 4    практични  22.05.у 08:00 ч ( Предшколскаустанова ,,Невен“)

1.Дидановић Љубинка                        теорија24.05.у 12:00 ч (у школи)

 1. Пјевић Ирена

 

ПЕДИЈАТРИЈА                                  теорија  31.05. у 15:00ч ( у школи)

1.Благојевић  Невена

 1. Секулић Сања
 2. Крсмановић Сандра
 3. Гордић Тамара

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3         практични и      теорија 05.06.у 07:30ч  ( у болници)

1.Ћирковић Катарина

 1. Пјевић Ирена

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4   (мед. сестра-техничар)   практични  29.05. у 07:30ч (у болници)

1.Петровић Јелена                                                                        теорија       31.05. у 15:00ч ( у школи)                                                                        

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4   (мед. сестра-васпитач)   практични  05.06. у 07:30ч  ( у болници)

1.Дидановић Љубинка                                                                и теорија

 

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4 (педијат. сестра)   практични и  теорија  06.06.у 09:30ч

1.Ћирковић Катарина                                                                                                (у болници)

 

НЕУРОЛОГИЈА                                                     теорија 30.05. у 10:00 ч (у школи)

1.Вујовић Филип

 1. Гојачанин Љиљана
 2. Зрњевић Невена
 3. Недић Радава
 4. Мрдак Војимирка
 5. Мустајбеговић Дино
 6. Рајковић Биљана
 7. Крсмановић Сандра
 8. Гордић Тамара
 9. Марић Милица

 

ПСИХИЈАТРИЈА                         теорија 30.05.у 10:00 ч (у школи)

1.Благојевић Невена

 1. КрсмановићСандра
 2. МустајбеговићДино
 3. ГордићТамара
 4. Марић Милица

 

НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА  НЕГОМ            практични 29.05.у 08:00 ч (у болници)

1.Миљковић Миленија                                            теорија 30.05.у 10:00 ч(у школи)

 

 

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ      практични 31.05.у 07:30 ч (у болници)

1.Ћирковић Катарина                                                      теорија          31.05. у 15:00ч ( у школи)

 

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА            теорија  24.05. у 15:15 ч ( у школи)

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип
 2. Хурић Индира
 3. Секулић Сања
 4. Зрњевић Невена
 5. Недић Радава
 6. Рајковић Биљана

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ 3             практични     26.05. у 07:00 ( у болници)

1.Томашевић Невена                                                 теорија  06.06. у  16:00ч (у школи)

 

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3                теорија  06.06. у  16:00ч (у школи)

1.Васиљевић Мирјана

 1. Вујовић Филип

3.Кучевић  Шејла

4.Недић  Радава

5.Рајковић Биљана

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4                      теорија  06.06. у  16:00ч (у школи)

1.Благојевић Невена

 1. Хурић Индира
 2. Секулић Сања
 3. Панић Бранислава
 4. Гојачанин Љиљана
 5. Мрдак Војимирка
 6. Крсмановић Сандра

 

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 3               практични 26.05.у 07:30 ч (у болници)

1.Томашевић Невена                             теорија 01.06. у 14:30 ч ( у школи)

 

ХИРУРГИЈА 3                                      теорија01.06.у 14:30 ч( у школи)

1.Мињковић Миленија

 1. Недић Радава
 2. Мрдак Војимирка
 3. Рајковић Биљана

 

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ  4          практични 26.05.у 07:30 ч (у болници)

1.Петровић Јелена                              теорија 01.06.у 14:30 ч ( у школи)

 

ХИРУРГИЈА 4                                   теорија 01.06.у 14:30  ч( у школи)

1.Благојевић Невена

 1. Крсмановић Сандра
 2. Марић Милица

 

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ        практични   31.05. у 07:30 ч (у болници)

1.Ћирковић Катарина                                 теорија         06.06. у 13:00 ч ( у школи)

 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА                                  практични  07.06.у 09:00 ч( у школи)

1.Лелек Марина                                             теорија 09.06.у12:00 ч ( у школи)

 

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4           практични  07.06.у 09:00 ч ( у школи)

1.Лелек Марина                                    теорија  09.06.у 12:00 ч ( у школи)

 

 

ОРАЛНА ХИРУРГИЈА                    практични и теорија  24.05. у 09:00 ч ( у школи)

1.Ђоковић Јасмина

 1. Тодоровић Невена

 

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА       практични и теорија  24.05. у 09:00 ч ( у школи)

1.Ђоковић Јасмина

 1. Тодоровић Невена

 

БОЛЕСТИ ЗУБА 2                      практичнии  теорија     08.06.  09:00ч (у школи)

1.Ранђеловић Анђелија

 

СТОМАТОЛОШКИ  МАТЕРИЈАЛИ  И  ИНСТРУМЕНТИ  практични    08.06.  09:00ч (у школи)

1.Ранђеловић Анђелија

 

УВОД  У КОЗМЕТОЛОГИЈУ                теорија 02.06. у 11:00 ч (у школи)

1.Тодоровић Милица

 1. Јагодић Предраг

 

САНИТАРНА  ХЕМИЈА                     практични и теорија 30.05. у 16:00ч ( у школи)

1.Тодоровић  Милица

 1. Јагодић Предраг

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2        практични  и теорија 30.05. у 16:00ч ( у школи)

1.Остовић Катарина

 1. Љујић Маријана

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА  3          практични и теорија 30.05. у 16:00ч ( у школи)

 1. ЂокићМарија

 

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 4   практични и теорија 30.05. у 16:00ч ( у школи)

1.Тодоровић Милица

 

ФАРМАКОГНОЗИЈА 4   практични  и  теорија 02.06. у 11:00ч ( у школи)

1.Тодоровић  Милица

 1. Јагодић Предраг

ФАРМАЦЕУТСКО  ТЕХНОЛОШКЕ  ОПЕРАЦИЈЕ  И  ПОСТУПЦИ практични   30.05. у 16:00ч

1.Остовић Катарина                                                                                              итеорија(у школи)

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ     практични  30.05. у 16:00ч ( у школи)                                                                                                                       

1.Остовић Катарина                                                                       и теорија

 1. Љујић Маријана

 

 

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА            теорија25.05.у 13:15 ч ( у школи)

1.Минић Маријана

 1. Вуковић Зорица

 

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА      теорија 25.05. у 13:15 ч ( у школи)

1.Ћирковић  Катарина

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА         практични и  теорија  30.05.у 13:30 ч ( у школи)

1.Остовић Катарина

2.Љујић Маријана

 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА              теорија  01.06.у 13:30 ч ( у школи)

1.Минић Маријана

2.Рајак Марија

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА                  теорија  05.06. у  13:00ч (у школи)

1.Аљовић Асмир

2.Кахровић Мајла

ФИЛОЗОФИЈА                     теорија  05.06. у  13:00ч (у школи)

1.Тодоровић Милица

 1. Луковић Милош

УСТАВ ИПРАВА ГРАЂАНА           теорија 25.05. у 15:20 ч ( у школи)

1.Тодоровић Милица

ВЕРОНАУКА                            теорија 24.05.у 14:30 ч ( у школи)

1.Тодоровић Милица

 1. Луковић Милош

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА  практични  30.05.у 11:00 ч ( у школи)

1.Пјевић Ирена                                                                        и теорија

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ    писмени 25.05. у 14:30 (у школи)

1.Луковић Милош                                        теорија 29.05. у 16:30 (у школи)

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК            писмени 29.05. у 12:50ч ( у школи)

1.Аљовић Асмир                      теорија    02.06. у 11:00ч ( у школи)

2.Рожајац Азра

3.Ћуковић  Јовица

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК              писмени   25.05. у 12:00 ч ( у школи)

1.Тодоровић Милица              теорија    29.05. у 17:15 ч ( у школи)

 

МАТЕМАТИКА                    писмени   24.05. у 12:00 ч ( у школи)

1.Тодоровић Милица               теорија   26.05. у 12:45 ч ( у школи)

 

ФИЗИКА                               теорија 05.06. у 09:30 ч (у школи)

1.Тодоровић Милица

2.Јагодић Предраг

 1. Ранђеловић Анђелија

4.Луковић Милош

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО              практични и теорија 25.05. у 11:00ч (у школи)

1.Гојачанин Љиљана

2.Недић Радава

3.Мрдак Војимирка

 1. Мустајбеговић Дино

5.Тахировић  Зерина

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ         практични  теорија  30.05. у 11:00ч ( у школи)

1.Луковић Милош

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja