Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Поштовани посетиоци, услед реконструкције сајта постоји могућност да одређени делови сајта нису у функцији.

Fiziotarapeutski tehničar ogled

Obrazovni profil: Fiziotarapeutski tehničar - ogled

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA

CILJEVI STRUČNOG

OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA
Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:

OBRAZOVANJA znanja veštine stručne kompetencije

* Osposobljavanje učenika za samostalnu primenu prepisane fizikalne terapije i ordiniranih kineziterapijskih i rehabilitacionih procedura

* Osposobljavanje učenika da vodi i koristi medicinsku dokumentaciju u okviru svojih kompetencija

* Osposobljavanje učenika za dobru saradnju i komunikaciju sa pacijentom, njegovom rodbinom i članovima tima

* o fiziološkom dejstvu i tehnikama svih fiziotarapeutskih procedura

* iz oblasti kineziologije, osnova kliničke medicine, kineziterapije i specijalne rehabilitacije

* rukovanja i održavanja aparata

* nabavke neopdhodnog potrošnog materijala

* aplikovanje foto, termo, hidro, mehano, elektro, magneto, sono i balneolkimatološke procedure

* vršenja antropometrijskih merenja

* bandažiranje i priprema amputacionog patrljka za proteisanje

* obučavanja pacijenta za korišćenje ortopedskih pomagala

* vršenja vertikalizacije pacijenta i obučavanja pacijenta transferima

* vođenja medicinske dokumentacije u okviru svojih radnih zadataka

* vođenja odgovarajuće komunikacije sa pacijentom, njegovom rodbinom i članovima tima

* pripremanje pacijenta, prostora, aparata, medikamenata u cilju sprovođenja foto, termo, hidro, mehano, elektro, magneto, sono i balneolkimatološke procedure

* određivanja funkcionalnog statusa, primenjivanja adekvatne vrste pokreta, obučavanja i kontrolisanja sprovođenja prepisanih vežbi

* osposobljavanja invalidnih lica za upotrebu ortoza i proteza, kao i za aktivnosti dnevnog života

* sprovođenja zdravstveno vaspitnog rada u domenu svojih kompetencija

Lista ponuđenih izbornih predmeta po razredima i obrazovnim profilima

IZBORNI PREDMETI FIZIOTARAPEUTSKI TEHNIČAR
Izborni predmet predviđen Zakonom  
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava I - IV
Izborni predmeti predviđeni Programom ogleda  
1. Istorija II
2. Medicinska geografija I, II
3. Likovna umetnost I, II
4. Muzička umetnost I, II
5. Sociologija II
6. Fizika III, IV
7. Preduzetništvo IV
8. Neorganska hemija III
9. Hemija  
10. Odabrana poglavlja hemije  
11. Odabrana poglavlja organske hemije IV
12. Biologija  
13. Specijalna botanika III
14. Specijalna zoologija IV
15. Analitička geometrija  
16. Elementi kombinatorike, verovatnoće i matematičke statistike  
17. Toksikološka hemija  
18. Dijetetika  

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz:

- Izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava (1 čas nedeljno tokom školske godine);

- Izbornih predmeta predviđenih Programom ogleda - 1 do 3 časa nedeljno u toku školske godine, a prema Planu i programu ogleda za odgovarajući obrazovni profil.

Učenik može svake godine da bira jedan izborni predmet i ima do 33 časa nastave nedeljno u stručnoj školi, odnosno 35 časova ako stiče obrazovanje na jeziku nacionalne manjine ili dvojezično.

Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno odobrilo Ministarstvo prosvete i sporta. Ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja.

Ocena izbornog predmeta predviđenog Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja