Medicinska škola Užice

Laboratorijski tehničar

Obrazovni profil: Laboratorijski tehničar

Laboratorijski tehničar je smer koji učenike priprema za rad u laboratoriji sa biološkim materijalom za šta je potrebna spretnost, znanje i preciznost. Ovakav rad podrazumeva i direktan kontakt sa pacijentima kada se uzimaju materijali za analizu. Stečena znanja se potvrđuju kroz praktičnu primenu u opremljenim laboratorijama, u domovima zdravlja i bolnicama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоgа pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Dоprinоsi lеčеnju lјudi Rаd sа zаrаznim i оtrоvnim mаtеriјаlimа
Rаd u dоbrо оprеmlјеnim lаbоrаtоriјаmа Rаd u smеnаmа
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnja