Medicinska škola Užice

Sanitarno ekološki tehničar

Obrazovni profil: Sanitarno ekološki tehničar

Sanitarno ekološki tehničar je smer na kome učenici stiču adekvatno znanje koje primenjuju na poslovima koji se tiču očuvanja zdravlja ljudi i sredine. Po sticanju zvanja sanitarno ekološki tehničar može raditi u zavodima za javno zdravlje, laboratorijama ili higijensko-epidemiloškoj službi, u industriji i sanitarnoj inspekciji. 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

U čеmu је lеpоtа оvоg pоzivа? Теžе strаnе pоzivа
Dоprinоsi  sprеčаvаnju nаstаnkа bоlеsti Rаd sа zаrаznim i оtrоvnim mаtеriјаlimа
Rаd u dоbrо оprеmlјеnim lаbоrаtоriјаmа Rаd u smеnаmа i tеrеnski rаd
Zаštitа živоtnе srеdinе  
Моgućnоst stаlnоg usаvršаvаnjа