Medicinska škola Užice

Naših 30 godina

Medicinska škola u Užicu proslavila je školske 2009/2010. godine 30 godina rada i tim povodom je štampana monografija.

Monografija