Medicinska škola Užice

Maturski ispitni rokovi

Maturski praktičan ispit za smer MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR biće održan 27.01.2021.godine u 14:00 ( interna medicina ) i u 15:30 ( hirurgija ).


Maturski praktičan ispit za smer FARMACEUTSKI TEHNIČAR biće održan 25.01.2021. godine u 13:00.


Ispit za proveru stručno teorijskih znanja za smer MEDICINSKA SESTRA TEHNIČAR biće održan 28.01.2021.godine u 10:00.


Ispit za proveru stručno teorijskih znanja za smer FARMACEUTSKI TEHNIČAR biće održan 29.01.2021.godine u 10:00.