Medicinska škola Užice

Sekcije, Dodatna i Dopunska nastava

Red.br

Ime i prezime nastavnika

Dopunska

Dodatna

Sekcija

Predmet, odelјenje

Termin

Predmet, odelјenje

Termin

Naziv sekcije

Termin

1.        

Marija Jovanović

 

Srpski jezik i književnost

Četvrtak

13,45-14,30

/

/

Literarna sekcija

Srpski jezik i književnost

Petak 13,45-14,30

2.        

Olivera Šopalović

/

/

Srpski jezik i književnost

Ponedelјak 15,40-16,20

Novinarska sekcija

Utorak 12,50-13,35

3.        

Valentina Zlatanović Marković

/

/

/

/

Dramski studio

Petak 18,15-19,00

4.        

Katarina Mašulović

/

/

/

/

Lingvistička sekcija

Srpski jezik i književnost

Petak

12,00-12,45 (III, IV)

Utorak 14,30-15,15 (I,II)

5.        

Dobrina Pejović

 

Latinski jezik

Petak

13,45-14,30

/

/

/

/

6.        

Ljilјana Janković

 

Engleski jezik

Ponedelјak

13,45-14,30

Engleski jezik

Petak   13,30-14,15

Zdravac

Sreda  13,30-14,15

7.        

Jasmina Živadinović

 

Engleski jezik

Utorak

12,50-13,35

/

/

/

/

8.        

Dragan Vićentić

/

/

/

/

Likovna sekcija

Ponedelјak 13,45-14,30

9.        

Aleksandar Timotijević

/

/

/

/

Hodočasnik

Sreda  13,45-14,30

10.     

Marija Klopanović

 

Hematologija sa transfuziologijom

Histologija

Sreda, Četvrtak

12,50-13,35

/

/

/

/

11.     

Mirjana Stevanović

 

Medicinska biohemija

Ponedelјak

11,10-12,00

Medicinska biohemija

Sreda  11,10-12,00

/

/

12.     

Mirjana Mitrašinović

 

Biologija

Petak

12,30-13,15

/

/

/

/

13.     

Slađana Basurović

 

 

Hemija

Utorak

13,45-14,30

/

/

Mlad hemičar

Sreda   13,45-14,30

14.     

Milena Vučićević

 

Hemija

Ponedelјak

13,45-14,30 (15,40-16,25)

/

/

/

/

15.     

Ljilјana Ivaniš

 

Hemija

Petak

15,40-16,25

Hemija

Sreda         16,30-17,15

/

/

16.     

Vesna Grujović

 

Geografija

Petak

12,00-12,45

Geografija, Medicinska geografija

Utorak 14,35-15,20

/

/

17.     

Snežana Otašević

 

Sociologija

Utorak

12,50-13,35

Sociologija

Ponedelјak 19,05-19,50

/

/

18.     

Budimir Radojičić

/

/

istorija

Utorak 13,45-14,30

Klub istoričara

Četvrtak 13,45-14,30

19.     

Dragana Đurić

 

Psihologija

Utorak

16,30-17,15

Psihologija

Četvrtak 15,40-16,30

/

/

20.     

Boban Panović

 

Matematika

Sreda

17,25-18,10

Petak12,50-13,35

/

/

/

/

21.     

Boban Trtović

 

Matematika

Utorak

7,30-8,15

Petak

12,50-13,35

/

/

/

/

22.     

Dragana Trtović

 

Matematika

Četvrtak

15,40-16,25

Ponedelјak

8,15-9,05

/

/

/

/

23.     

Danijela Savić

 

Fizika

Ponedelјak 14,35-15,20

/

/

/

/

24.     

Nataša Smilјanić

 

Fizika

Četvrtak (I)18,15-19,00

Sreda (III)12,00-12,45

/

/

/

/

25.     

Vojka Lazarević

 

 

Računarstvo i informatika

 

/

/

/

/

26.     

Dušica Mijailović

 

Računarstvo i informatika

Četvrtak 14,35-15,20

/

/

Računarstvo i informatika

I-IV

Ponedelјak, Sreda  13,30-14,15

27.     

Vesna Brašanac Puzović

 

Anatomija i fiziologija

Utorak 13,45-14,30

/

/

/

/

28.     

Mihailo Radojičić

 

Patologija

Mikrobiologija

Sreda

13,45-14,30

14,35-15,20

Patologija

Mikrobiologija

Ponedelјak 13,45-14,30

14,35-15,20

/

/

29.     

Marija Ćirković

 

Anatomija

Ponedelјak 12,50-13,35

Anatomija I5

Utorak 13,45-14,30

/

/

30.     

Simonida Zarić

 

Morfologija zuba

Totalna proteza

Petak 13,45-14,30

Utorak 12,50-13,35

Morfologija zuba

Totalna proteza

Ponedelјak 12,50-13,35

Sreda 7,30-8,15

/

/

31.     

Sanja Ječmenica

 

Totalna proteza

Fiksna protetika

Utorak 12,05-12,50

12,50-13,35

Totalna proteza

Fiksna protetika

Četvrtak 12,05-12,50

12,50-13,35

/

/

32.     

Andrijana Simeunović

 

Farmakologija

Ponedelјak 12,50-13,35

Anatomija i fiziologija

Ponedelјak 13,45-15,15

/

/

33.     

Boban Nedić

 

Kineziterapija

Četvrtak 11,00-11,45

/

/

/

/

34.     

Katarina Teofolović Ivanović

 

Masaža

Utorak 8,20-9,05

Sreda 14,30-15,15

/

/

Masaža

Ponedelјak, Sreda

11,15-12,00

35.     

Ivan Mamić

 

Zdravstvena nega

Petak 13,45-14,30

/

/

/

/

36.     

Ana Spasojević

 

Zdravstvena nega dece

Sreda 13,45-14,30

/

/

/

/

37.     

Slavica Bukvić

 

Zdravstvena nega

Ponedelјak 12,50-13,35

/

/

/

/

38.     

Jelena Janković

Zdravstvena nega

Sreda 13,45-14,30

/

/

Prva pomoć

Utorak 13,45-14,30

39.     

Branka Vasilјević

/

/

Predškolska pedagogija

Petak 13,45-14,30

/

/

40.     

Jelena Vučković

/

/

Farmaceutska hemija sa analitikom lekova

Utorak 19,05-19,50

/

/

41.     

Hristina Đenić

/

/

Farmaceutska tehnologija

Ponedelјak 13,45-14,30

/

/

42.     

Ivana Jokić

/

/

/

/

Farmaceut

III6, IV6

Utorak 13,45-14,30

Sreda  12,50-13,35

43.     

Bilјana Kostić

/

/

Zdravstvena nega III

Četvrtak 13,30-14,15

Realistički prikaz povreda, obolјenja i stanja

Sreda  13,45-14,30

44.     

Milena Kovačević

/

/

/

/

Zdravstvena nega

Sreda  12,00-13,30

45.     

Dragana Cerović

/

/

Zdravstvena nega III3

Ponedelјak 12,50-13,35

Sekcija zdravstveno vaspitanje

Sreda  12,00-13,30

46.     

Irena Petronijević

/

/

Zdravstvena nega III1,2

Ponedelјak 12,50-13,35

 

 

47.     

Branka Ljubinac

/

/

/

/

Prva pomoć

Utorak 13,45-14,30

48.     

Marija Nikolić

/

/

/

/

Realistički prikaz povreda, obolјenja i stanja

Sreda  13,45-14,30

49.     

Jelena Mandić

/

/

/

/

Prva pomoć

Utorak 13,45-14,30

50.     

Bilјana Jokić

/

/

/

/

Realistički prikaz povreda, obolјenja i stanja

Sreda  13,45-14,30

51.     

Olјa Bogdanović

/

/

/

/

Sekcija zdravstveno vaspitanje

Sreda  12,00-13,30

52.     

 

Jelena Šojić

 

 

/

/

/

/

Prva pomoć

Sreda  12,50-13,35

53.     

Nadežda Tomanović

/

/

/

/

Zdravstvena nega

Sreda  12,00-13,30

54.     

Bilјana Stefanović

 

/

/

/

/

Prva pomoć

Utorak 13,45-14,30

55.     

Kosa Uskoković

/

/

/

/

Zdravstvena nega

Utorak 12,00-13,35

56.     

Miroslav Poznanović

/

/

/

/

Atletika. Odbojka, Stoni tenis

Ponedelјak, Utorak, Sreda

20,00-21,00

57.     

Aleksandar Vukajlović

/

/

/

/

Košarka, rukomet

Ponedelјak, Utorak, Sreda

20,00-21,00