Medicinska škola Užice

Vanredni učenici

 ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015.

 

- Уписнина и обнова године                                               1.680,00

- Издавање решења                                                             600,00

- Испит са писменим задатком                                              625,00

- испит без писменог задатка                                                520,00

- Испит практичне наставе, ако се обавља у радној организацији    960,00

- Испит практичне наставе ако се обавља у школи          1.245,00

- Час вежби и консултације  за једног ученика                    480,00

(а смањује се са повећањем броја ученика, и то)

 

- група од 2 до 5 ученика, цена је                                          550,00

- Група од 6 до 10 ученика, цена је                                        685,00

- Група од 11 до 15 ученика, цена је                                      820,00

- Група од 16 до 30 ученика, цена је                                   1.095,00

 

Пример:

 

За групу од 11 до 15 ученика, цена је 820,00 динара, ако имамо ситуацију да се пријави 12 ученика, појединачна цена по ученику се израчунава на следећи начин:

 

820,00 :12 ученика =68,34

68,34 x број часова вежби

 

Принцип обрачуна односи се и на остале категорије.

 

Минималан број часова консултација је 30% предвиђеног годишњег фонда часова за одређени предмет.

 

 

- Завршни испит                                                                   1.245,00

- Матурски испит за средње стручне школе                      2.390,00

- Матурски испит у осталим школама                                1.770,00

 

             Уколико дође до повећања цене рада од стране Министарства просвете и науке школа може увећати цену школарине у складу са повећањем цене рада.

             Школа задржава право промене цене у складу са одобрењем МПН и ТР.

                                                                                                                                       

      Ценовник је донет од старне МПН и ТР