Medicinska škola Užice

Članovi saveta roditelja

 

Настава и школовање престају бити једносмеран процес у којем је наставно особље пружалац услуга, а ученици су пасивни корисници. За разлику од тога, у школама се развијају модели организовања у којима све више учешћа у одлукама у вези са планирањем и реализацијом наставног програма, ваннаставних активности и живота школе уопште, имају ученици, али и родителји кроз савете родитеља.

На овај начин остварује се међусобна сарадња између школе, ученика и родитеља, која доприноси бољем функционисању школе на основу међусобног разумевања и излажења у сусрет потребама свих. Школе постају установе у којима ученици, њихови родитељи и наставно особље заједно активно учествују и доприносе бољем квалитету наставних и других садржаја.

Добра сарадња савета родитеља, школе и наставника помаже деци, као и наставницима и родитељима, у њиховим настојањима да подржавају развој младих. Савет родитеља заступа родитеље ученика сваког разреда те преноси и разматра њихове жеље, питања и идеје на састанцима савета.

Чланови Савета родитеља за школску 2016/2017. годину

Презиме и име

Представник одељења:

Аџић Весна

I1

 

Гојковић Јелена

I2

 

Зековић Цмиља

I3

 

Јолић Мирјана

I4

 

Бајић Оливера

I5

 

Станковић Светлана

I6

 

Црнић Душан

II1

 

Танасковић Марија

II2

 

Марковић Славица

II3

 

Јањић Тања

II4

 

Младеновић Наталија

II5

 

Шуљагић Радмила

II6

 

Марић Горан

III1

 

Срндаћевић Данка

III2

 

Ђокић Слађана

III3

 

Миловановић Зоран

III4

 

Јанковић Весна

III5

 

Божић Драгојле

III6

 

Божић Милена

III7

 

Кнежевић Оливера

IV1

 

Ристановић Марина

IV2

 

Радојевић Миладин

IV3

 

Лукић Соња

IV4

 

Џамбасовић Олга

IV5

 

Станишић Славица

IV6

 

Јевтовић Ивана

IV7

 

Чланови Савета родитеља су на конститутивној седници изабрали Миловановић Зорана за свог председника, Лукић Соњу за заменика и Марић Горана за записничара у школској 2016/17.години.