Medicinska škola Užice

B

 • Basurović Slađana

  • Stručna sprema Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj
   Predmeti

   Hemija (stručno), Analitička hemija (stručno T,B), Hemija izborni (stručno)

 • Bogdanović Olja

  • Stručna sprema Master profesor predmetne nastave, diplomirana medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), Hirurgija sa negom (stručno-V), Prva pomoć (stručno-B)

 • Brašanac Puzović dr Vesna

  • Stručna sprema Doktor medicine
   Predmeti

   Anatomija i fiziologija (stručno), farmakologija (stručno), higijena sa zdravstvenim vaspitanje (stručno)

 • Bujišić Danka

  • Stručna sprema Viši estetičar - kozmetičar
   Predmeti
 • Bukvić Slavica

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,B), dečja hirurgija sa negom (stručno-V), dečja neropsihijatrija sa negom (stručno-V), zdravstvena nega dece ranog uzrasta (stručno-B)

C

 • Cerović Dragana

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra- tehničar
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V,B), pedijatrija sa negom (stručno-V), akušerstvo sa negom (stručno-B), vaspitanje i nege dece (stručno-B), prva pomoć (stručno-B)

D

 • Dolaš Andrijana

  • Stručna sprema Diplomirani pedagog
   Predmeti

   Vaspitanje i nega dece (stručno-T)

G

 • Glišić Mira

  • Stručna sprema Viši fizioterapeut
   Predmeti

   Kineziologija (stručno-V), specijalna rehabilitacija (stručno-V), masaža (stručno-B), kineziterapija (stručno-B), fizikalna terapija (stručno-B)

I

 • Ivaniš Ljilјana

  • Stručna sprema Profesor hemije
   Predmeti

   Hemija (stručno),  hemija izborni (stručno)

J

 • Janković Jelena

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), pedijatrija sa negom (stručno-V), prva pomoć (stručno-B)

 • Janković Ljilјana

  • Stručna sprema Profesor engleskog jezika
   Predmeti

   Engleski jezik (stručno)

 • Ječmenica dr Sanja

  • Stručna sprema Doktor stomatologije
   Predmeti

   Fiksna protetika (stručno-V,B), totalna proteza (stručno-T,V,B), morfologija zuba (stručno-B)

 • Jokić Bilјana

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega dece(stručno-T,V), vaspitanje i nega dece (stručno-V,B),

   Zdravstvrna nega (stručno –V, B), pedijatrija sa negom (stručno-B),  prva pomoć (stručno-B)

 • Jokić mr ph Ivana

  • Stručna sprema Magistar farmacije
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija 2,4 (stručno-B), farmakognozija sa fitoterapijom 2,3 (stručno-T,V,B), osnovi kliniče farmacije (stručno-T), organizacija farmaceutske delatnosti (stručno-T), toksikologija (stručno-T), Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 3,4 (stručno-B), kozmetologija (stručno-T), bromatologija sa dijetetikom (stručno-T)

 • Jovanović Đukić Aleksandra

  • Stručna sprema Diplomirani psiholog
   Predmeti

   Zdravstvena psihologija (stručno)

K

 • Karganović dr Želјko

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Neurologija

 • Klopanović Marija

  • Stručna sprema Viši laboratorijski tehničar
   Predmeti

   Histologija (stručno-V,B), mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom (stručno-B), hematologija sa transfuziologijom (stručno-V,B), medicinska biohemija (stručno-B)

 • Knežević Bojana

  • Stručna sprema Viši fizioterapeutski tehničar
   Predmeti

   Specijalna rehabilitacija (stručno-V,B), masaža (stručno-B)

 • Knežević Marija

  • Stručna sprema Specijalista strukovna medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V)

 • Koprivica Novka

  • Stručna sprema Profesor filozofije i sociologije
   Predmeti

   Medicinska etika (stručno), filozofija (stručno), građansko vaspitanje (stručno)

 • Kostić Bilјana

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V,B), akušerstvo sa negom (stručno-V,B), zdravstvena nega dece (stručno-V), zdravstvena nega dece ranog uzrasta (stručno-V, B), prva pomoć (stručno-B)

 • Kovačević Milena

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra internističkog smera
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V,B), pedijatrija sa negom (stručno-V,B), zdravstvena nega dece ranog uzrasta (stručno-V), zdravstvena nega dece (stručno-V,B)

L

 • Laketić dr Marija

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Mikrobilogija i parazitologija sa epidemiologijom

 • Lazarević Vojka

  • Stručna sprema Profesor tehnike i informatike
   Predmeti

   Računarstvo i informatika (stručno-V)

 • Lazić dr Maja

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Psihijatrija, dečja neuropsihijatrija sa negom

 • Lešović dr Snežana

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Pedijatrija sa negom

 • Ljubinac Branka

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V), pedijatrija sa negom (stručno-V,B), zdravstvena nega dece ranog uzrasta (stručno-V), zdravstvena nega dece (stručno-B), prva pomoć (stručno-B)

M

 • Mamić Ivan

  • Stručna sprema Diplomirana medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V,B), vaspitanje i nega dece (stručno-V,B), hirurgija sa negom (stručno-V), prva pomoć  (stručno-B)

 • Mandić Jelena

  • Stručna sprema Specijalista strukovna medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), dečja hirurgija sa negom (stručno-V,B), prva pomoć (stručno-B), zdravstvena nega dece (stručno-B)

 • Marinković dr Snežana

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Interna medicina, hematologija sa transfuziologijom

 • Mašulović Katarina

  • Stručna sprema Profesor srpskog jezika i književnosti
   Predmeti

   Srpski jezik i književnost (stručno)

 • Mekstenhoup dr Ana

  • Stručna sprema Doktor medicine
   Predmeti
 • Miladinović Marija

  • Stručna sprema Master teoretičar umetnosti-muzički pedagog
   Predmeti

   Muzička kultura (stručno-B), muzička umetnost (stručno-T)

 • Milutinović mr ph Rada

  • Stručna sprema Diplomirani farmaceut
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija

 • Mitrašinović Mirjana

  • Stručna sprema Diplomirani molekularni biolog i fiziolog
   Predmeti

   Biologija (stručno), biologija odabrane teme izborni (stručno)

 • Mladenović Katarina

  • Stručna sprema Specijalista strukovni fizioterapeut
   Predmeti

   Masaža (stručno-T,B),  Fizikalna terapija (stručno-V,B), kineziologija (stručno-V), kineziterapija (stručno-B), specijalna rehabilitacija (stručno-B)

N

 • Nedić Boban

  • Stručna sprema Viši fizioterapeut
   Predmeti

   Masaža (stručno-V,B), kineziterapija (stručnoV,B), specijalna rehabilitacija (stručno-B)

 • Nikolić Marija

  • Stručna sprema Specijalista strukovna medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), vaspitanje i nega dece (stručno-V,B), prva pomoć (stručno-B), pedijatrija sa negom (stručno-B)

O

 • Obućina dr Slađan

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Hirurgija, dečja hirurgija sa negom

 • Otašević Snežana

  • Stručna sprema Profesor marksizma
   Predmeti

   Sociologija (stručno), sociologija sa pravom građana (stručno), ustav i pravo građana (stručno), građansko vaspitanje (stručno)

P

 • Panović Boban

  • Stručna sprema Diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene
   Predmeti

   Matematika (stručno), izabrana poglavlјa matematike izborni (stručno)

 • Pavlović mr ph Vera

  • Stručna sprema Diplomirani farmaceut
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija 3,4 (stručno-T,V,B), Kozmetologija (stručno-V), Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 3,4 (stručno-B), Bromatologija sa dijetetikom (stručno-B), farmakognozija sa fitoterapijom 3 (stručno-T,V,B)

 • Pejović Dobrina

  • Stručna sprema Profesor francuskog jezika
   Predmeti

   Latinski jezik (stručno)

 • Peković Aleksandar

  • Stručna sprema Diplomirani profesor fizičke kulture
   Predmeti

   Fizičko vaspitanje (stručno), kultura tela izborni (stručno), građansko vaspitanje (stručno)

 • Perišić mr ph Ana

  • Stručna sprema Diplomirani farmaceut
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija

 • Petronijević Irena

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra tehničar
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), pedijatrija sa negom (stručno-V,B), prva pomoć (stručno-B), akušerstvo sa negom (stručno-B), zdravstvena nega dece (stručno-B)

 • Petrović Jelena

  • Stručna sprema Diplomirani filolog za srpski jezik i književnost
   Predmeti

   Srpski jezik i književnost (stručno)

 • Petrović Jelena

  • Stručna sprema Profesor srpskog jezika i književnosti
   Predmeti
 • Poznanović Miroslav

  • Stručna sprema Profesor fizičkog vaspitanja
   Predmeti

   Fizičko vaspitanje (stručno)

 • Pušičić dr Danijela

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Interna medicina

R

 • Radojičić Budimir

  • Stručna sprema Profesor istorije
   Predmeti

   Istorija (stručno)

 • Radojičić dr Mihailo

  • Stručna sprema Doktor medicine
   Predmeti

   Patologija (stručno),  mikrobiologija sa epidemiologijom (stručno)

S

 • Savić - Božović dr Dara

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Pedijatrija sa negom, pedijatrija

 • Savić Danijela

  • Stručna sprema Diplomirani fizičar
   Predmeti

   Fizika (stručno)

 • Selaković dr Miroslav

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Kineziterapija, fizikalna medicina

 • Simeunović dr Andrijana

  • Stručna sprema Doktor medicine
   Predmeti

   Anatomija i fiziologija (stručno), higijena sa zdravstvenim vaspitanjem (stručno), patofiziologija (stručno), ginekologija i akušerstvo (stručno), farmakologija (stručno), histologija (nestručno)

 • Smilјanić Nataša

  • Stručna sprema Diplomirani fizičar
   Predmeti

   Fizika (stručno)

 • Spasojević Ana

  • Stručna sprema Diplomirana medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-V,B), akušerstvo sa negom (stručno-V,B),  pedijatrija sa negom (stručno-V,B),prva pomoć (stručno-B), dečja hirurgija sa negom (stručno-B), zdravstvena nega dece (stručno-B)

 • Sretenović mr ph Olivera

  • Stručna sprema Diplomirani farmaceut
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija

 • Stakić Ivan

  • Stručna sprema Master ekonomista
   Predmeti

   Preduzetništvo (stručno-V)

 • Stanaćev Ivana

  • Stručna sprema Profesor engleskog jezika i književnosti
   Predmeti

   Engleski jezik (stručno)

 • Stefanović Bilјana

  • Stručna sprema Specijalista strukovna medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), prva pomoć (stručno-B)

 • Stefanović Milica

  • Stručna sprema Viši laboratorijski tehničar
   Predmeti

   Hematologija sa transfuziologijom (stručno-V,B), mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom (stručno-V,B), histologija (stručno-B)

 • Stevanović Mirjana

  • Stručna sprema Diplomirani biohemičar
   Predmeti

   Medicinska biohemija (stručno-T,V,B)

T

 • Teofilović - Ivanović Katarina

  • Stručna sprema Viši estetičar kozmetičar
   Predmeti

   Masaža (stručno-V,B), fizikalna terapija (stručno-B)

 • Tešović dr Rade

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Kineziologija, specijalna rehabilitacija

 • Timotijević Aleksandar

  • Stručna sprema Diplomirani master teolog
   Predmeti

   Verska nastava (stručno)

 • Tomanović Nadežda

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), akušerstvo sa negom (stručno-V), dečja neuropsihijatrija sa negom (stručno-V), dečja hirurgija sa negom (stručno-B), zdravstvena nega dece (stručno-B)

 • Trtović Boban

  • Stručna sprema Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku
   Predmeti

   Matematika (stručno), odabrana poglavlјa matematike izborni (stručno)

 • Trtović Dragana

  • Stručna sprema Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku
   Predmeti

   Matematika (stručno)

U

 • Uskoković Kosa

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra- tehničar
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B)

V

 • Vasilјević Branka

  • Stručna sprema Diplomirani pedagog
   Predmeti

   Predškolska pedagogija (stručno)

 • Vasilјević mrph Jelena

  • Stručna sprema Magistar farmacije, specijalista, diplomirani farmaceut- medicinski biohemičar
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija 2,3,4 (stručno-T,V,B), farmaceutsko-tehnološke operacije i postupci  (stručno-T,V,B), Farmakognozija sa fitoterapijom 2 (stručno-B), farmakologija (stručno-T)

 • Vićentić Dragan

  • Stručna sprema Diplomirani slikar
   Predmeti

   Likovna kultura (stručno-B), likovna umetnost (stručnoT), građansko vaspitanje (stručno)

 • Vukajlović Aleksandar

  • Stručna sprema Profesor fizičkog vaspitanja
   Predmeti

   Fizičko vaspitanje (stručno)

 • Vučićević Milena

  • Stručna sprema Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj
   Predmeti

   Hemija (stručno)

 • Vučković Jelena

  • Stručna sprema Diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar
   Predmeti

   Bromatologija (stručno-T,V), bromatologija sa dijatetikom (stručno-B), Farmaceutska hemija sa analitikom lekova 3,4 (stručno-T,V,B)

Z

 • Zarić dr Simonida

  • Stručna sprema Doktor stomatologije
   Predmeti

   Fiksna protetika (stručno-T,V,B), totalna proteza (stručno-V,B), tehnologija zubotehničkog materijala (stručno-T), morfologija zuba (stručno-T,B)

 • Zlatanović - Marković dr Valentina

  • Stručna sprema Doktor filoloških nauka
   Predmeti

   Srpski jezik i književnost (stručno)

 • Ćirković dr Marija

  • Stručna sprema Doktor stomatologije
   Predmeti

   Morfologija zuba (stručno-V), Fiksna protetika (stručno-V), anatomija i fiziologija (stručno)

 • Đenić mr ph Hristina

  • Stručna sprema Magistar farmacije
   Predmeti

   Farmaceutska tehnologija 2,3 (stručno-T,V,B),  farmaceutsko-tehnološke operacije i postupci  (stručno-B)

 • Đurić Dragana

  • Stručna sprema Diplomirani psiholog
   Predmeti

   Zdravstvena psihologija, (stručno), psihologija (stručno), dečja psihologija (stručno-T,V)

 • Šojić Jelena

  • Stručna sprema Viša medicinska sestra tehničar
   Predmeti

   Zdravstvena nega (stručno-T,V,B), dečja hirurgija sa negom (stručno-V), prva pomoć (stručno-B), zdravstvena nega dece ranog uzrasta (stručno-B)

 • Šopalović Olivera

  • Stručna sprema Profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću
   Predmeti

   Srpski jezik i književnost (stručno), književnost za decu (stručno)

 • Šulјagić dr Jovica

  • Stručna sprema Lekar specijalista
   Predmeti

   Akušerstvo sa negom, ginekologija i akušerstvo

 • Šćepanović Bilјana

  • Stručna sprema Diplomirani Biolog
   Predmeti

   Biologija (stručno), biologija odabrane teme izborni (stručno)

 • Živadinović Jasmina

  • Stručna sprema Profesor engleskog jezika
   Predmeti

   Engleski jezik (stručno)