Medicinska škola Užice

Cenovnik

CENA ŠKOLARINE ZA UČENIKE MEDICINSKE ŠKOLE IZ UŽICA KOJI PLAĆAJU TROŠKOVE ŠKOLOVANјA NA PREKVALIFIKACIJI U ŠKOLSKOJ 2018/2019.godini

 • upis godine..................................................................3.300,00
 • obnova godine...............................................................1.100,00
 • izdavanje rešenja........................................................1.500,00
 • ispit sa pismenim zadatkom..........................................750,00
 • ispit bez pismenog zadatka............................................650,00
 • ispit sa vežbama.........................................................1.000,00
 • maturski ispit za srednje stručne škole.....................2.300,00
 • čas konsultacije: grupa od 16 do 30 učenika....................90,00
 • čas konsultacije: grupa do 15 učenika............................120,00
 • čas vežbi za jednog učenika..........................................1.150,00
  (smanjuje se sa povećanjem broja učenika u grupi)
  grupa od 2 do 5 učenika...........1.320,00
  grupa od 6 do 10 učenika.........1.650,00
  grupa od 11 do 15 učenika.......1.970,00
  grupa od 16 do 30 učenika.......2.630,00

primer:za grupu od 11 do 15 učenika,cena je 1.970,00 din. Ako u grupi ima 12 učenika,
pojedinačna cena po učeniku se izračunava na sledeći način:
1.970,00 : 12 učenika = 164,17 din.
164,17 x broj časova vežbi

Princip obračuna se odnosi i na ostale kategorije.

Minimalan broj časova vežbi je 30% od predviđenog godišnjeg fonda časova za određeni predmet a konsultacije po zahtevu kandidata,odnosno grupe.

Tekući račun Škole za uplatu: 840-1258666-49

Cenovnik je urađen na osnovu Odluke MPN i TR broj 611-00-2996/2018-03 od 29.10.2018. godine i Odluke Školskog odbora br. 3732/18 od 05.12.2018.