Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Поштовани посетиоци, услед реконструкције сајта постоји могућност да одређени делови сајта нису у функцији.

Cenovnik

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ УЖИЦА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017.год.

 

  • упис године..................................................................3.300,00
  • обнова године...............................................................1.100,00
  • издавање решења........................................................1.500,00
  • испит са писменим задатком..........................................750,00
  • испит без писменог задатка............................................650,00
  • испит са вежбама.........................................................1.000,00
  • матурски испит за средње стручне школе.....................2.300,00
  • час консултације: група од 16 до 30 ученика....................90,00
  • час консултације: група до 15 ученика............................120,00
  • час вежби за једног ученика..........................................1.150,00

(смањује се са повећањем броја ученика у групи)

 

                 група од 2 до 5 ученика...........1.320,00

                 група од 6 до 10 ученика.........1.650,00

                 група од 11 до 15 ученика.......1.970,00

                 група од 16 до 30 ученика.......2.630,00

пример:

за групу од 11 до 15 ученика,цена је 1.970,00 дин. Ако у групи има 12 ученика,

појединачна цена по ученику се израчунава на следећи начин:

 

1.970,00 : 12 ученика  = 164,17 дин.

164,17 x број часова вежби

     

       Принцип обрачуна се односи и на остале категорије.

 

        Минималан број часова вежби је 30% од предвиђеног годишњег фонда часова за одређени предмет а консултације по захтеву кандидата ако се формира група од најмање 10 кандидата.

 

        Текући рачун Школе за уплату:  840-1258666-49

 

       Ценовник је урађен на основу Одлуке Школског одбора бр. 1784/16-5 од 15.09.2016.

       године и Одлуке МПН и ТР број 611-00-1009/1/2016-03 од 15.07.2016. године.

 

 

ЦЕНА ВЕЖБИ - ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ
Прва помоћ   2626,00
Здравствена нега  3224,00
Фармацеутско технолошке операције 1650,00
 

ЦЕНА ВЕЖБИНОВЕМБАР 2015.

 ПРВА ПОМОЋ

I група: 3712,00 ( Гордић, Николић М., Друловић, Деспотовић, Милојевић, Мехонић, Минић, Келовић )

II група: 3300,00 ( Поповић, Вучићевић, Панић, Салихаџић, Хаџисалиховић, Хурић, Шундек, Мисаиловић, Вујић )

 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

I група: 3712,00 ( Гордић, Николић М., Друловић, Деспотовић, Милојевић, Мехонић, Минић, Келовић )

II група: 3300,00 ( Поповић, Салихагић, Хаџисалиховић, Хурић, Шундек, Кнежевић, Пјевић, Жунић, Инђић )

 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2

I група: 3940,00 ( Ристић, Вучићевић, Панић, Гордић, Келовић, Деспотовић, Друловић, Минић, Милојевић, Николић, Мехонић, Савић )

II група: 4460,00 ( Поповић, Салихагић, Хаџисалиховић, Хурић, Шундек, Зрњевић, Инђић, Мијајловић )

Медицинска сестра – васпитач: 5326,00 ( Пјевић, Жунић, Николић Н. )

 

 ЦЕНА ВЕЖБИ - НОВЕМБАРСКИ РОК 2

Здравствена нега 1......................................................................... 5940,00 (Пујовић С, Крсмановић С, Бујишић С)

Здравствена нега деце раног узраста 1............................................ 3300,00 (Стјепановић Ј)

Прва помоћ....................................................................................... 7920,00 (Пујовић, Крсмановић, Бујишић)

Фармацеутско-технолошке операције и поступци................................ 6900.00 (Васиљевић М)

Здравствена нега 2............................................................................. 7392,00 (Пујовић, Крсмановић, Бујишић)

Здравствена нега деце раног узраста 2................................................ 7920,00 (Стјепановић, Кнежевић)

 

ЦЕНА ВЕЖБИ ЗА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ – ФЕБРУАР 2016.

 Медицинска сестра – васпитач

Педијатрија са негом 3 (17 вежби) = 5610,00

Васпитање и нега деце 3 (18 вежби)= 5940,00

 Дечја психологија (11 вежби) =4180,00

 

Медицинска сестра – техничар

Здравствена нега 2 (Сoфија Матовић)=11500,00

 Здравствена нега 3 (63 вежби)

I Група  (1650/10кандидата)x63=10395,00

II Група  (1970/11кандидата)x63=11282,00

КОНАЧНА ЦЕНА (10395+11282)/2= 10838,00

 

ЦЕНА ВЕЖБИ ЗА ЛИЦА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ – MAJ 2016.

Медицинска сестра – васпитач

Педијатрија са негом 4 (17 вежби)  = 7480,00

Васпитање и нега деце 4 (18 вежби)= 5940,00

Инфектологија са негом (10 вежби)= 6600,00

Музичко васпитање деце раног узраста (10 вежби) =3300,00

 

Медицинска сестра – техничар

Здравствена нега 4 (69 вежби)= 11385,00

( Мијаиловић Марко није добио потврду)

Предузетништво (16 вежби)

I Група  (1650/10кандидата)x16= 2640,00

II Група  (1650/10кандидата)x16= 2640,00

КОНАЧНА ЦЕНА = 2640,00

 

                                                                                                               Председник ШО

VODIČ KROZ ŠKOLU

 

Zaštita od nasilja