Medicinska škola Užice

Prekvalifikacije uputstva

Najčešća pitanja vezana za prekvalifikacije

1. Šta je sve potrebno da bi se prekvalifikovali za neki od smerova u našoj Školi?

Uz molbu direktoru škole za upis na određeni smer , tj. smer za koji ste zainteresovani potrebne su overene fotokopije sva četiri svedočanstva i diplome iz srednje škole koju ste završili, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih ukoliko postoji promena prezimena. Ukoliko ste u radnom odnosu na poslovima za koje se prekvalifikujete  potvrdu da ste zaposleni overenu od strane odgovornog lica.

2. Kako se piše molba?

Molba se piše direktoru škole sa željom da prihvati Vašu molbu za prekvalifikaciju. U molbi se navodi koju srednju školu ste završili, i koji obrazovni profil u našoj školi želite da upišete. Bilo bi dobro da navedete i razlog zbog čega ste se odlučili baš za taj smer. U donjem levom uglu pišete mesto i datum pisanja molbe, a u donjem desnom uglu potpisujete se kao podnosilac molbe, adresa i obavezno važeći broj telefona.

Postoji i obrazac molbe koji možete preuzeti.

OBAVEZNO: sve izmene broja telefona se moraju prijaviti.

Primer molbe: 

3. Koliko predmeta treba da polažem da bih dobila diplomu Vaše škole kao kandidat na prekvalifikaciji?

Na osnovu Vaših svedočanstava i diplome, naša komisija za upoređivanje plana i programa po smerovima, utvrđuje razliku u  predmetima i direktor donosi rešenje o polaganju ispita učenika na prekvalifikaciji. Rešenje sadrži koji su ispiti priznati i ocene sa jedne strane, i ispite koje bi trebalo da polažete po razredima sa druge strane. Predmeti koji imaju vežbe, takođe su naglašeni u rešenju i ukupan broj vežbi i blok nastave se nalazi u zagradi pored njega, npr. Pedijatrija sa negom (100V + 30B), a to znači da predmet Pedijatrija sa negom ima 100 časova vežbi i 30 časova vežbi u bloku.

4. Moraju li sve vežbe da se odrađuju u školi?

U školi se odrađuje 30% vežbi od ukupnog broja vežbi predviđenih za taj predmet, što znači ako posmatramo prethodno dati primer: 30 časova odrađujete u školi, a 70%, tj.70 časova u ustanovi koju sami odaberete uz pisani uput škole. Nakon vežbi u školi, dobijate uput i detaljne instrukcije gde i kako da doradite vežbe. Nastava u bloku se uvek obavlja u drugoj ustanovi (u prethodnom primeru 30 časova vežbi u bloku).

5. Da li mogu da izađem na ispit a da ne odradim vežbe pre, nego posle ispita?

Ne, na ispit morate doći sa potvrdom da ste odradili vežbe  u ustanovi u koju ste upućeni, a nastavnik koji Vam je vodio vežbe u školi, daje potvrdu Vašem razrednom starešini da ste odradili vežbe koje su Vam potrebne. Tek tada ste stekli uslov da izađete na ispit.

6. Pristajem na uslove! Kako da se upišem?

Uplatom godišnje školarine i troškova izdavanja rešenja smatra se da ste upisani kandidat na prekvalifikaciji.

7. Postoje li rokovi kada se održavaju i organizuju vežbe i ispiti?

Da, postoje rokovi za vežbe i ispite predviđeni godišnjim planom i programom.

Ispitni rokovi za vanredne učenike i prekvalifikacije

Prijavljivanje ispita (od 10. Do 20. U mesecu koji prethodi ispitnom roku)

 • novembarski rok 01-23.11.2018..
 • januarski rok 10.01.-25.01.2019.
 • aprilski rok 01.04.-19.04.2019.
 • junski rok 03.06.-14.06.2019.
 • avgustovski rok 19.08.-30.08.2019.

Termini za vežbe za kandidate na prekvalifikaciji

 • vežbe 01.10 - 31.10.2018.
 • vežbe 03.12 - 28.12.2018.
 • vežbe 20.02 - 29.03.2019.
 • vežbe 06.05 - 31.05.2019.

Maturski ispiti

 • Januarski rok 17-25.01.2019.
 • Junski rok 06-14.06.2019.
 • Avgustovski rok 26.-30.08.2019.

NAPOMENA: Vežbe i ispiti se prijavljuju od 10-20-og u mesecu za sledeći mesec. Postoje prijave za ispit, koje popunjavate i zajedno sa uplatnicom dostavljate u školu, kancelarija br.30. Ukoliko niste iz Užica, prijavu možete poslati i poštom. Ukoliko šaljete poštom, pošaljite kopiju uplatnice a orginal sačuvajte kod Vas i nosite je na ispit. Raspitujte se da li je uplatnica stigla.

8. Nisam izašla u prethodnom roku na ispit. Mogu li tu uplatnicu da iskoristim za sledeći rok?

Ukoliko ste bili sprečeni da dođete na ispit zbog zdravstvenih problema, nemogućnosšću da izađete sa posla ukoliko radite i sl. Pišete Molbu direktoru škole da Vam prizna uplatnicu za sledeći ispitni rok i obavezno prilažete overenu potvrdu sa posla, iz zdravstvene ustanove i sl. U roku od 2-3 dana od prijema molbe, dobijate odgovor na Vašu molbu.

9. Do kada moram da uplatim vežbe koje sam odradila?

Vežbe se uplaćuju do 7 dana po odrađenim vežbama. Ukoliko je ispit ranije, vežbe se moraju uplatiti ranije, do ispita.

10. Koja je cena vežbi?

Cena vežbi se određuje prema broju kandidata u grupi. Npr. cena vežbi po času za grupu od 2-5 kandidata je 1320 dinara. Ukoliko je u grupi 4 kandidata, cena se određuje na sledeći način:

1320 : 4 = 330

To znači da je cena po času za jednog kandidata 330 dinara.

Na rešenju imate pored predmeta i broj vežbi koje treba da odradite. Od tog broja 30% vežbi odrađujete u školi, a ostalih 70% u zdravstvenoj ustanovi u koju Vas uputimo. Ako je ukupan broj vežbi 100V, onda je 30% ustvari 30 časova. Ako je 1 čas po kandidatu 330 dinara, onda je cena 30 časova:

330 x 30 = 9900

Cena vežbi po kandidatu za ovaj predmet biće 9900 dinara.

11. Koliko kandidata za vežbe može da bude u grupi?

To zavisi od predmeta, ali i od interesovanja. Najidealnije je 6-8 kandidata u grupi.

12. Došla sam na vežbe i bilo nas je samo dvoje, a kada smo dogovarali bilo nas je sedmoro u grupi. Šta se u tom slučaju dešava sa cenom vežbi?

Svi kandidati predviđeni za te vežbe su obavešteni pre početka vežbi o njihovom održavanju, a to ko će se pojaviti na vežbama ne zavisi od škole već isključivo od kandidata. Cena vežbi se formira prema broju kandidata koji su prisustvovali vežbama.

13. Šta je potrebno za vežbe koje se održavaju u Bolnici?

Potrebna je komplet uniforma: beli mantil ili bluza, i bele pantalone i čiste klompe. Uniforma mora biti čista, popeglana, uredna.

14. Šta je potrebno za vežbe u vrtiću?

Potrebna je uniforma, klompe, sanitarna obrada (uzima se u Zavodu za zaštitu zdravlja). Uniforma mora biti čista, popeglana, uredna.

 

NAPOMENA: Ukoliko imate bilo kakva pitanja za direktora škole, ili ste nezadovoljni načinom rada možete se u pisanoj formi obratiti direktoru i predati u kancelariju br.30. Odgovor dobijate u roku od 2 - 3 dana.