Medicinska škola Užice

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi za vanredne učenike i prekvalifikacije

Prijavljivanje ispita (od 10. Do 20. U mesecu koji prethodi ispitnom roku)

 • novembarski rok 01-23.11.2018..
 • januarski rok 10.01.-25.01.2019.
 • aprilski rok 01.04.-19.04.2019.
 • junski rok 03.06.-14.06.2019.
 • avgustovski rok 19.08.-30.08.2019.

Termini za vežbe za kandidate na prekvalifikaciji

 • vežbe 01.10 - 31.10.2018.
 • vežbe 03.12 - 28.12.2018.
 • vežbe 20.02 - 29.03.2019.
 • vežbe 06.05 - 31.05.2019.

Maturski ispiti

 • Januarski rok 17-25.01.2019.
 • Junski rok 06-14.06.2019.
 • Avgustovski rok 26.-30.08.2019.

NAPOMENAVežbe i ispiti se prijavljuju od 10-20-og u mesecu za sledeći mesec. Postoje prijave za ispit, koje popunjavate i zajedno sa uplatnicom dostavljate u školu, kancelarija br.30. Ukoliko niste iz Užica, prijavu možete poslati i poštom. Ukoliko šaljete poštom, pošaljite kopiju uplatnice a orginal sačuvajte kod Vas i nosite je na ispit. Raspitujte se da li je uplatnica stigla.